Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού Ν. Νικολαΐδη κατά την τελετή εγκαθίδρυσης στο Δημοτικό Μέγαρο (ΒΙΝΤΕΟ)

nicos nicolaides limassol mayor

Πανιερώτατε, Πανοσιολογιότατε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα του Δημάρχου Λεμεσού. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των τεράστιων ευθυνών της θέσης του Δημάρχου Λεμεσού, σας διαβεβαιώνω ότι θα αναλώσω και τη  τελευταία ικμάδα της δύναμης μου για να υπηρετήσω την πόλη μας και τους συνδημότες μας.

Φίλοι και φίλες του νέου δημοτικού συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Σας συγχαίρω για την εκλογή σας, και εύχομαι να έχομε μια καλή και παραγωγική θητεία.

Θα ήθελα εκ μέρους του νέου Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και εκ  μέρους όλης της πόλης μας, να εκφράσω προς τον απερχόμενο Δήμαρχο, τον κ. Ανδρέα Χρίστου, θερμές ευχαριστίες για όλα όσα πρόσφερε στη Λεμεσό κατά τη διάρκεια της θητείας του. Ανάλογες ευχαριστίες εκφράζω και προς κάθε ένα από τα μέλη του απελθόντος δημοτικού συμβουλίου. Θέλω να τους διαβεβαιώσω, και το Δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες τους με στόχο να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας και να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο σε μια Λεμεσό των οραμάτων και των προσδοκιών μας. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες μέχρι να έλθουν οι επόμενοι από μας, για να συνεχίσουν και αυτοί με τις δικές τους προσπάθειες. Είμαστε όλοι υπηρέτες αυτής της πόλης και αυτό είναι μέγιστη τιμή. Πάνω από τα πρόσκαιρα αξιώματα μας είναι το καλό αυτής της πόλης, πάνω από τις οποιεσδήποτε διαφορές και προσωπικές απογοητεύσεις μας είναι η κοινή μας αγάπη για αυτή την πόλη, αυτή την πόλη που μας ενώνει και μας προδιαγράφει ως ένα σύνολο, το σύνολο των δημοτών της.

Θα ήθελα στο στάδιο αυτό να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση προς τα μέλη όλων των προηγούμενων δημοτικών συμβουλίων, αλλά και προς όλους τους προηγούμενους δημάρχους που υπηρέτησαν την πόλη μας διαχρονικά. Με μια ειδικότερη μνεία και εκτίμηση προς στους δύο δημάρχους μας που είναι σήμερα μαζί μας, τον κύριο Αντώνη Χατζηπαύλου και τον κύριο Δημήτρη Κοντίδη. Σας ευχαριστούμε.

Αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Το ζήτημα της θεσμικής ενίσχυσης του θεσμού της ΤΑ θεωρώ ότι πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου δημοτικού συμβουλίου. Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας περνά τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη κρίση. Το πρώτιστο ζητούμενο είναι η ανάγκη για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμού ώστε να ενισχυθεί η διοικητική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία των δήμων και κοινοτήτων για να μπορέσουν να επιτελέσουν πιο αποτελεσματικά το σημαντικό έργο τους. Πέρα όμως από την ανάγκη μεταρρύθμισης της, η τοπική αυτοδιοίκηση στον τόπο μας έχει πληγεί τον τελευταίο καιρό και από τα γνωστά φαινόμενα διαπλοκής που έχουν οδηγήσει σε μια απαξίωση του πολίτη προς το θεσμό. Αυτή η τρωθείσα σχέση του πολίτη με τον αμεσότερο προς αυτόν πολιτικό θεσμό, πρέπει να αρχίσει να αποκαθίσταται και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να εξαληφθεί και  το παραμικρό περιθώριο ακόμα και υπόνοιας για παρέκκλιση από τη χρηστή διοίκηση. Μέσα στα πλαίσια αυτά θεωρώ ότι είναι κορυφαία υποχρέωση μας να διασφαλίσουμε και εμείς εδώ στο δήμο Λεμεσού, τρεις βασικές προϋποθέσεις στα δημοτικά δρώμενα: διαφάνεια, έλεγχο και συμμετοχή του πολίτη. Αυτό σημαίνει δημοσιοποίηση και πρόσβαση του πολίτη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ταχτική δημόσια λογοδοσία από το Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, εγκαθίδρυση αποτελεσματικών  και αδιαμφισβήτητων μηχανισμών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ουσιαστικές δημόσιες διαβουλεύσεις για τις σημαντικές αποφάσεις του δήμου, και τέλος δυνατότητα συμμετοχής των δημοτών μέσα από επιτροπές πολιτών με διευκρινισμένο παρεμβατικό ρόλο στα δρώμενα της πόλης.

Το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει το νέο δημοτικό συμβούλιο ασφαλώς είναι να αξιολογήσουμε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα έργα που είναι δρομολογημένα και τα έργα που έχουν ήδη εγκριθεί και θα πρέπει να προγραμματιστούν. Παράλληλα θα πρέπει να συζητήσουμε τις νέες προτεραιότητες που θέσαμε ως μέρος των θέσεων και προτάσεων μας.

Η αμεσότερη προτεραιότητα μας είναι ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής μηχανής. Θα μελετήσουμε τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας της αλλά και αναβάθμισης των υπηρεσιών του δήμου προς το δημότη. Όλα τα ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι: εταιρική διακυβέρνηση, αναδιοργάνωση υπηρεσιών, μηχανογράφηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κλπ. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι στο στάδιο αυτό. Η ανάδειξη της ανάγκης βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του δήμου σε καμιά περίπτωση δεν είναι αιχμή προς τους εργαζόμενους στο δήμο. Αντίθετα. Είναι ένας στόχος που θα δώσει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να δουλέψουν μέσα σε καλύτερες συνθήκες και ταυτόχρονα να προσφέρουν πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς τους δημότες, που δεν έχω καμιά αμφιβολία είναι και δική τους επιθυμία.

Παράλληλα θα πρέπει να προωθήσουμε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη ευρύτερη λειτουργία του δήμου, όπως η εξασφάλιση ενός δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το δήμο από ανώτατα ιδρύματα, φορείς και ομάδες επαγγελματιών της πόλης μας. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει επίσης να προωθηθεί είναι ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Όμως η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση θα είναι να επεξεργαστεί ο δήμος ένα ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό για το πώς μπορεί να συμβάλει, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,  στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομική ανάπτυξη που διαφαίνονται στον άμεσο ορίζοντα.

Η πιο σημαντική μας προτεραιότητα μας, όπως είπαμε όλη αυτή την περίοδο που πέρασε, πρέπει να είναι οι συνοικίες της Λεμεσού. Θα προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση της κατάστασης με στόχο να διαμορφώσουμε ένα 5-ετές πλάνο ξεχωριστά για κάθε συνοικία, για έργα υποδομών και δικτύων. Κομβικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού είναι ο τρόπος χρηματοδότησης των έργων αυτών γιατί από το ύψος των πόρων που μπορούν να εξασφαλιστούν θα εξαρτηθεί και το εύρος των έργων που θα γίνουν. Θα επιδιώξουμε να βρούμε τα απαραίτητα κονδύλια από κάθε πιθανή πηγή: κρατική χρηματοδότηση, ευρωπαϊκά προγράμματα, δημοτικοί πόροι και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα.

Το τρίτο μεγάλο θέμα είναι η αναζήτηση λύσεων για προβλήματα της καθημερινότητας μας. Πρώτο στη λίστα μας είναι το κυκλοφοριακό και η έλλειψη χώρων στάθμευσης. Θα αναζητήσουμε λύσεις που να περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πολυόροφους χώρους στάθμευσης, βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών, υποδομές για πεζοκίνηση και ποδηλατοκίνηση. Θα ζητήσουμε από τα Δημόσια Έργα να επισπεύσουν τα αποτελέσματα της μελέτης κινητικότητας που βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να έχουμε τα πρώτα μέτρα άμεσης εφαρμογής.

Πέρα από τις πιο πάνω προτεραιότητες υπάρχουν μια σειρά από πολλά άλλα ζητήματα που θα πρέπει να τους δοθεί ιδιαίτερη σημασία:

  • Το πράσινο, τα πάρκα και η καθαριότητα της πόλης
  • Η κοινωνική πολιτική του δήμου, να διευρύνουμε τα υφιστάμενα προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, να στοχεύσουμε σε μια πόλη όσο το δυνατόν πιο φιλική στα άτομα με αναπηρίες και να διαμορφώσουμε μια πιο συγκεκριμένη πολιτική κοινωνικής στέγης. Νιώθω την υποχρέωση στο στάδιο αυτό να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση προς το κοινωνικό έργο του Μητροπολίτη μας και της Μητρόπολης Λεμεσού. Θέλω να σας διαβεβαιώσω πανιερώτατε για τη δεδομένη ετοιμότητα μας για συνεργασία και από κοινού δράσεις στα τόσο σημαντικά αυτά θέματα για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας.
  • Επίσης πρέπει να μας απασχολήσουν θέματα πολεοδομικής ταυτότητας της πόλης, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα ψηλά κτήρια, η ανάπλαση εμβληματικών χώρων όπως ο Εναέριος, η πλατεία Ηρώων, το παλιό ΓΣΟ, η δημοτική αγορά κλπ.
  • Θέματα πολιτισμού: να ανανεώσουμε τις παραδοσιακές πολιτιστικές γιορτές της Λεμεσού, να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς που να στηρίζουν και να στηρίζονται από τους ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών της πόλης μας, να δώσουμε πιο πρακτική στήριξη στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Ασφαλώς για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται σκληρή δουλειά, όραμα, πολιτική βούληση συλλογικότητα και πνεύμα συναίνεσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο το νέο Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, αφορά και τους πέραν της δημοτικής  αρχής συμπολίτες μας. Η πόλη μας χρειάζεται όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες της που να είναι πρόθυμοι να την υπηρετήσουν. Γιατί είναι αυτή η προθυμία και η διάθεση προσφοράς των Λεμεσιανών προς την πόλη το στοιχείο εκείνο που έκανε τη Λεμεσό αυτό που είναι σήμερα.

Πριν τελειώσω την πρώτη μου αυτή ομιλία, θα ήθελα, να εκφράσω οφειλόμενες ευχαριστίες:
Προς την οικογένεια μου, προς τους φίλους και συνεργάτες μου, προς τις πολιτικές δυνάμεις και κινήσεις που συμπορεύθηκαν μαζί  μου. Κυρίως όμως ευχαριστώ τους συμπολίτες μου, όλους τους συμπολίτες μου που συμμετείχαν στις εκλογές και που ανεξάρτητα από το τι επιλογή έκαναν, έδειξαν ότι γνοιάζονται για αυτή την πόλη. Όλοι αυτοί είναι η μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον της πόλης μας.

Κλείνοντας, σας διαβεβαιώνω ακόμα μια φορά ότι έχω πλήρη συναίσθηση του τι αναμένει η πόλη και οι δημότες από το Δήμαρχο τους. Έχω πλήρη συναίσθηση της βαριάς κληρονομιάς της Δημαρχίας της Λεμεσού που δημιουργήθηκε από τις δημαρχίες ενός Χριστόδουλου Σώζου, ενός Πλουτή Σέρβα, αλλά και πολλών άλλων φωτισμένων δημάρχων που υπηρέτησαν αυτή την πόλη. Απέναντι σε όλους αυτούς τους σημαντικούς υπηρέτες της πόλης μας, έχω να προτάξω, με πολλή σεμνότητα, τη δική μου αγάπη για την πόλη μας, τη δική μου αφοσίωση και τη δική μου θέληση για δουλειά, σκληρή δουλειά για το συλλογικό καλό. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι με τη  δική σας βοήθεια, με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας συνεργασία, με τη δική σας συμμετοχή στα δρώμενα του Δήμου μας, θα διαμορφώσουμε με όραμα και αισιοδοξία το παρόν και το μέλλον της αγαπημένης μας πόλης.

Σας ευχαριστώ.

Λεμεσός, 2 Δεκεμβρίου 2016

Leave a Reply

Επιλογές