“Η γραφειοκρατία να χτυπηθεί μέσα από τολμηρές λύσεις” – Καθημερινή, 11-04-2011

Συνέντευξη στην “Κ” του τέως υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων και υποψήφιου βουλευτή με το Κ.Σ. ΕΔΕΚ στη Λεμεσό, Νίκου Νικολαΐδη
Του Γιάννη Αντωνίου

Η Κύπρος πρέπει να καθορίσει τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της οικονομίας της, στη βάση των αναγκών, των δυνατοτήτων, των προτεραιοτήτων και της αξιοποίησης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της χώρας, και αναλόγως να γίνεται η αξιολόγηση και προώθηση του κάθε αναπτυξιακού έργου. Αυτό υποστηρίζει σε συνέντευξη στην «Κ» ο τέως υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Νίκος Νικολαΐδης, ο οποίος διεκδικεί εκλογή στη Βουλή με τον συνδυασμό του Κ.Σ. ΕΔΕΚ στη Λεμεσό.

-Σε ένα άρθρο σας, υπό τον τίτλο «Επτά προτεραιότητες για τη Λεμεσό», το κυκλοφοριακό βρισκόταν στην πέμπτη θέση. Θα ανέμενε κανείς ότι θα βρισκόταν στην πρώτη.
Η σειρά των επτά προτεραιοτήτων για τη Λεμεσό στο συγκεκριμένο άρθρο δεν υποδηλώνει την αξιολόγηση της σημασίας τους. Πράγματι, για τους Λεμεσιανούς το κυκλοφοριακό αποτελεί ίσως την πρώτη τους έγνοια σε σχέση με τα προβλήματα τοπικής σημασίας, και ο λόγος είναι κατανοητός. Το κυκλοφοριακό επηρεάζει την καθημερινή ζωή όλων. Υπάρχουν τρία βασικά κυκλοφοριακά προβλήματα σήμερα στη Λεμεσό: η διακίνηση στο εμπορικό κέντρο, η διακίνηση στις τρεις βασικές παράλληλες οδεύσεις (παραλιακός δρόμος, Γλάδστωνος και Μακαρίου) και οι κάθετες διασταυρώσεις του υπεραστικού παρακαμπτήριου.

-Πώς μπορούν να λυθούν, κατά τη γνώμη σας;
Και τα τρία αυτά προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσα από δράσεις στους εξής τομείς: Κατασκευή υπέργειων οδεύσεων του υπεραστικού, κυρίως στην περιοχή Αγίας Φύλας και Πολεμιδιών. Αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα και απλά, π.χ. με μεταλλικές κατασκευές μιας κατεύθυνσης. Προώθηση και αξιοποίηση του νέου συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών, το οποίο είναι εξαιρετικά καλό στον σχεδιασμό και στη φιλοσοφία του, αλλά χρειάζεται να στηριχτεί με επιπρόσθετες υποδομές (στάσεις, σταθμούς μετεπιβίβασης) και κυρίως με διαφήμιση και ενημέρωση του κοινού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μονοδρομοποιήσεις, πεζοδρομοποιήσεις κ.λπ.

-Διατελέσατε υπουργός Συγκοινωνιών στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο υπό τον Πρόεδρο Χριστόφια και η θητεία σας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως επιτυχημένη. Ποιο είναι το έργο εκείνο που, κατά τη γνώμη σας, φέρει το στίγμα της δικής σας θητείας;
Το οποιοδήποτε έργο μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας. Νομίζω θα μπορούσαν να αναφερθούν οι εξής πέντε τομείς: Στον τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών έγινε η μεγάλη επανάσταση, μια μεγάλη εκσυγχρονιστική ανατροπή. Άνοιξε επιτέλους ο δρόμος για ένα κοινωνικό αγαθό που έλειπε, ένα όραμα ανεκπλήρωτο. Χρειάστηκε ισχυρή πολιτική βούληση, σοβαρός προγραμματισμός, σκληρή και συλλογική δουλειά, και κυρίως αποφασιστικότητα για σύγκρουση και ρήξη με τα διάφορα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και κατεστημένα. Στον τομέα των δημοσίων έργων θέσαμε ως προτεραιότητά μας την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων και μηχανισμών για την ποιοτικότερη και πιο γρήγορη διαχείριση και υλοποίησή τους. Στην εμπορική ναυτιλία έγινε κατορθωτό ένα μεγάλο επίτευγμα, η διαμόρφωση του νέου φορολογικού πλαισίου και άλλων κινήτρων. Αυτή η πολύ σημαντική εξέλιξη θα δώσει ουσιαστική ώθηση του τόσο κρίσιμου για τον τόπο μας τομέα της εμπορικής ναυτιλίας και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την Κύπρο ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο. Η διετία 2008-2009 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ορόσημο στις νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης και επικοινωνίας. Προωθήθηκαν και τέθηκαν οι βάσεις για την ψηφιακή τηλεόραση, για τη δωρεάν δορυφορική κάλυψη της υπαίθρου με διαδίκτυο και για νέες τεχνολογίες που θα κλείσουν αποφασιστικά το ψηφιακό χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και θα καταστήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση ένα προσιτό κοινωνικό αγαθό. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο είναι το θέμα της οδικής ασφάλειας. Αξιοποιήθηκε μία ευρύτατη «Κοινωνική Συμμαχία» με οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, με επίκεντρο των προσπαθειών τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Το μήνυμα που εστάλη ήταν ότι τα οδικά δυστυχήματα είναι αποτρέψιμα και ότι μπορούμε, αλλά κυρίως πρέπει, να κερδίσουμε τη μάχη.

-Ένα ζήτημα που παρατηρείται εδώ και χρόνια είναι η μεγάλη παρέλευση χρόνου που μεσολαβεί από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση ενός έργου, με αποτέλεσμα όταν τελειώνει ένα έργο να είναι ξεπερασμένο. Ένα παράδειγμα είναι οι κυκλικοί κόμβοι που αντικαταστάθηκαν από τις αερογέφυρες.
Όσο αναγκαία είναι η εκτέλεση αναπτυξιακών έργων, άλλο τόσο αναγκαίο είναι αυτά τα έργα να υλοποιούνται γρήγορα και έγκαιρα. Επίσης, εξαιρετικά σημαντικό είναι τα έργα να σχεδιάζονται από την αρχή ολοκληρωμένα και με προοπτική χρόνου, και όχι αποσπασματικά και για να ικανοποιήσουν άμεσες ανάγκες μόνο, διαφορετικά το Δημόσιο αναγκάζεται στο τέλος να τα πληρώνει διπλά. Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας διαχρονικά η αποτελεσματική εκτέλεση έργων προσκρούει πάνω σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες προκαλούν πολλές φορές τέτοιες καθυστερήσεις που τείνουν να εξανεμίσουν το οποιοδήποτε όφελος των έργων αυτών. Υπάρχουν πολλαπλές, αλληλοϋπερκαλυπτόμενες και περιττές διαδικασίες και εγκρίσεις που εγκλωβίζουν ένα έργο. Αυτή η χωρίς ουσία γραφειοκρατία πρέπει να χτυπηθεί μέσα από τολμηρές λύσεις που καμιά φορά το μόνο που χρειάζονται είναι η ανάλογη πολιτική βούληση. Ένα παράδειγμα σύντμησης της διαδικασίας εκτέλεσης έργων που αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με συναπόφαση των Υπουργείων Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών το 2009, ήταν και η παράλληλη προώθηση διαδικασιών (όπως η διαδικασία απαλλοτριώσεων και η διαδικασία προσφοροδότησης), διαδικασιών που προηγουμένως ακολουθούσε η μια την άλλη με συνεπακόλουθες αχρείαστες καθυστερήσεις.

-Πρόσφατα, με αφορμή τις ενδείξεις για ύπαρξη φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, έχετε υπογραμμίσει την ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Τι ακριβώς εισηγείστε;
Πρώτα απ’ όλα να καθοριστούν οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της οικονομίας μας, στη βάση των αναγκών, των δυνατοτήτων, των προτεραιοτήτων και της αξιοποίησης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός συνολικός και ολοκληρωμένος. Δεν υπάρχουν έργα απομονωμένα. Το κάθε επί μέρους αναπτυξιακό έργο, η κάθε επένδυση στην ανάπτυξη θα πρέπει να αξιολογείται και να προωθείται στη βάση της συμβολής της στους συνολικούς αναπτυξιακούς στόχους της χώρας μας. Για παράδειγμα, ένας από τους στρατηγικούς μας στόχους είναι να γίνει η Κύπρος κόμβος συγκοινωνιακός και επικοινωνιακός μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό οι πολύ καλές υποδομές που έχουμε σε αεροδρόμια, αλλά να προωθηθεί και η περαιτέρω ανάπτυξή τους. Θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι λιμενικές μας υποδομές, επιβατικές, εμπορικές και βιομηχανικές. Να προωθηθούν θαλάσσιες συνδέσεις, να υπάρξει ένας σχεδιασμός για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία της επόμενης εικοσαετίας. Αυτή η συνολική προσέγγιση πρέπει να ισχύει για όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά πρέπει και να αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κλάδων. Τα έργα υποδομής να εξυπηρετούν τον τουρισμό, ο τουρισμός να στηρίζει τις κοινότητες μας μέσω του αγροτουρισμού κ.ο.κ.

-Στις βουλευτικές εκλογές του 2006 χάσατε την έδρα για λίγες ψήφους από τον κ. Σιζόπουλο. Όλοι προβλέπουν μια μεγάλη «μάχη», ας μου επιτραπεί ο όρος. Δεν θα μπορούσα να μη σας ρωτήσω γι’ αυτό το θέμα. Οι βουλευτικές είναι κρίση πολιτικών θέσεων ή προσώπων;
Δεν θεωρώ ότι οι βουλευτικές εκλογές είναι μάχη μεταξύ συνυποψηφίων. Η μάχη είναι ενάντια στα προβλήματα και στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος μας. Ο κόσμος θα πρέπει να ακούσει και να κρίνει στη βάση πολιτικών θέσεων, αλλά και στη βάση του έργου και της προσφοράς που ο κάθε υποψήφιος μπορεί να προσφέρει στον τόπο μας.

Leave a Reply

Επιλογές