Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επιβεβαιώνει την ανάγκη σεβασμού στις αρχές χρηστής διοίκησης

Με τη σημερινή έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επιβεβαιώνεται και επίσημα η ανάγκη για απόλυτο σεβασμό στις αρχές της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της υπεροχής του δημόσιου συμφέροντος στο Δήμο Λεμεσού.

Όσοι παραμένουν προσκολλημένοι σε παλιές νοοτροπίες και πρακτικές αγνοούν τις καταστάσεις που μας οδήγησαν στα φαινόμενα αδιαφάνειας και διαπλοκής που ταλανίζουν τους Δήμους της Κύπρου.

Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες και περιθώρια: πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αφήσει το παρελθόν και να προχωρήσει μπροστά.

Ο Δήμος Λεμεσού πρέπει να μπει σε μια νέα εποχή όπου δεν θα υπάρχει καμιά αμφιβολία και καμιά πιθανότητα δημιουργίας αθέμιτων καταστάσεων.

Λεμεσός, 2 Δεκεμβρίου 2016
#nn4limassol

Leave a Reply

Επιλογές