Έτος Προσβασιμότητας 2009

Μια Εκστρατεία που θα διανύσει ολόκληρο το 2009, το οποίο εξαγγέλλουμε ως «Έτος Προσβασιμότητας», με στόχο αφενός την αλλαγή της στάσης του κόσμου, αλλά και την υιοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου και των Τμημάτων του, μέτρων που να διασφαλίζουν την Αρχή της προσβασιμότητας.

Η εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας θα είναι πλέον προτεραιότητα για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και των Τμημάτων του και η δέσμευση για υλοποίηση όλων εκείνων των έργων που διασφαλίζουν ένα περιβάλλον φιλικό και προσπελάσιμο για όλους τους συμπολίτες μας, αποτελεί ένα από τους σκοπούς της Εκστρατείας.

Στόχοι της Εκστρατείας

Στόχος 1: H υλοποίηση από μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και των Τμημάτων του, όλων εκείνων των έργων που διασφαλίζουν ένα περιβάλλον φιλικό και προσπελάσιμο για όλους τους συμπολίτες μας. Συγχρόνως αποτελεί μια δέσμευση του Υπουργείου και των Τμημάτων που εποπτεύει, ότι εντός του έτους 2009 θα εκπληρωθούν όλες οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που αφορούν στα ΑμεΑ.

Στόχος 2: Η ανεμπόδιστη πρόσβαση των Εμποδιζόμενων ατόμων σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και των Τμημάτων του. Δηλαδή, στις εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές, καθώς και στα Δημόσια κτίρια και πεζοδρόμια.
Συγκεκριμένα, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη προσπέλασιμότητα στα κτίρια όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και των Τμημάτων του, αλλά και των δράσεων που αναλαμβάνουν.

Στόχος 3: η αλλαγή στη νοοτροπία και του τρόπου αντιμετώπισης όλων των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και των θεμάτων που τους αφορούν, και που μας αφορούν όλους.

Στόχος 4: Οραματιζόμαστε μια Κύπρο όπου το θέμα της ελεύθερης και αφαλούς διακίνησης θα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών, ασχέτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Νοούνται όσα άτομα έχουν λειτουργικές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω (π.χ. παραπληγικοί, τετραπληγικοί, άτομα με εγκεφαλική παράλυση, τυφλοί κωφοί, άτομα με νοητική υστέρηση κ.λ.π.
Καθιερώθηκε ο όρος «Άτομα με Αναπηρία» (ΑμεΑ) αντί του όρου «άτομα με ειδικές ανάγκες» (ΑΜΕΑ).

Εμποδιζόμενα άτομα

Νοούνται εκτός των ΑμεΑ (που αποτελούν το 10% περίπου του πληθυσμού της χώρας), τα νήπια και μικρά παιδιά, οι έγκυοι, οι συνοδοί μικρών παιδιών, οι υπερήλικες, κ.λ.π. που αποτελούν, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας.

Πρόσβαση

Η πρόσβαση είναι ένας θεμελιώδης ποιοτικός παράγοντας που απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης, τάξεως φυλής, θρησκείας και προέλευσης. Χαρακτηρίζει το περιβάλλον και δίνει σε όλους – χωρίς αποκλεισμούς – τη δυνατότητα να επικοινωνούν, να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα, να σπουδάζουν, να κατοικούν, να ζούνε.
H πρόσβαση δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και δράσεις σε μια οργανωμένη κοινωνία.

Αλυσίδα πρόσβασης

Με τον όρο αυτό νοείται μια διαδοχή προσβάσιμων κτιρίων, χώρων και μέσων, σε συνδυασμό με αντίστοιχα προσβάσιμες εξυπηρετήσεις. Κρίκοι αυτής της αλυσίδας είναι τα κτίρια, οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια, οι συγκοινωνίες, το προσωπικό διαφόρων υπηρεσιών, η σήμανση, η πληροφόρηση κλπ. Αν κάποιος από αυτούς τους κρίκους δε λειτουργεί τότε δεν υπάρχει αλυσίδα πρόσβασης.

Προσβασιμότητα

Οι όροι «προσβασιμότητα» και «προσβάσιμος» υποδηλώνουν τη δυνατότητα που προσφέρει ένας χώρος στους υποψήφιους χρήστες του να τον επισκεφτούν και να τον χρησιμοποιήσουν με άνεση, μόνοι τους, χωρίς εξωτερική βοήθεια, οποιασδήποτε μορφής.

Τι ονομάζουμε “προσβάσιμος χώρος”

Προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί ένας χώρος προσβάσιμος δεν είναι μόνο η ευκολία με την οποία μπορεί κανείς να εισέλθει σ’ αυτόν, αλλά και η δυνατότητα αυτόνομης διακίνησης εξυπηρέτησης και παραμονής.

Καθολικός Σχεδιασμός

Ο όρος «καθολική ή ολοκληρωμένη πρόσβαση» χρησιμοποιείται σε σχέση με τρεις βασικές μορφές ανθρώπινης δραστηριότητας: τη διακίνηση, την επικοινωνία και την πληροφόρηση.

Ο Καθολικός Σχεδιασμός ειδικά για τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους:

  • Καταργεί τις υψομετρικές διαφορές ή εξομαλύνει τις αναπόφευκτες
  • Προβλέπει χώρους άνετους και ασφαλείς με υποδομή για την παραμονή και εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ, όπως π.χ. ύπαρξη χώρων υγιεινής.
  • Επισημαίνει εμπόδια και κινδύνους.
  • Απλοποιεί τον εξοπλισμό, κάνοντάς τον προσιτό σε όλους
  • Προσθέτει αξία στο δομημένο περιβάλλον.

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την προσβασιμότητα των κτιρίων

Κάντε click στην εικόνα για να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση

Leave a Reply

Επιλογές