Εμπορική Ναυτιλία: η επιτυχία του νέου φορολογικού πλαισίου και η πρόκληση του τουρκικού εμπάργκο – Πολίτης, 06-10-2010

Η Κύπρος, παρά την οικονομική κρίση, παραμένει σήμερα ένα σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο. Ο κυπριακός εμπορικός στόλος εξακολουθεί να κατέχει τη 10η θέση παγκοσμίως και την 3η στην Ευρώπη με την κυπριακή σημαία να κυματίζει σε 1000 περίπου πλοία. Επιπλέον, η Κύπρος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης στον κόσμο.

Χωρίς να υποτιμούμε αυτά τα εντυπωσιακά στοιχεία, δεν πρέπει ταυτόχρονα ούτε στιγμή να θεωρούμε ότι η θετική αυτή πορεία είναι εκ των προτέρων και άνευ όρων εξασφαλισμένη. Αντίθετα, όσο τεράστιες είναι οι προοπτικές για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη, άλλο τόσο τεράστιες είναι οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυπριακή εμπορική ναυτιλία μέσα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού διεθνώς.

Η εμπορική ναυτιλία έχει τεράστια σημασία για την Κύπρο. Τροφοδοτεί την οικονομία μας με ένα ποσοστό που ξεπερνά το 5% του ΑΕΠ και προσδίδει στη χώρα μας αναγνώριση και κύρος διεθνώς. Γι’ αυτούς τους λόγους η Κύπρος οφείλει να διαφυλάττει αυτό τον κρίσιμο τομέα οικονομικής δραστηριότητας με την επιβαλλόμενη σοβαρότητα και υπευθυνότητα.  Τα τελευταία χρόνια έγινε κατορθωτό το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα για την κυπριακή εμπορική ναυτιλία: η διαμόρφωση του νέου φορολογικού πλαισίου και άλλων κινήτρων που να είναι συμβατά με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.  Αυτό το νέο φορολογικό πλαίσιο, διασφαλίζει την προστασία και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής σημαίας και της ελκυστικότητας της Κύπρου ως βάσης για διεθνείς ναυτιλιακές δραστηριότητες.  Αυτή η εξαιρετικά θετική εξέλιξη ήταν το αποτέλεσμα μια τεράστιας και συντονισμένης προσπάθειας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και αποτελεί ένα καλό παράδειγμα του πως πρέπει να αντιμετωπίζονται και να προωθούνται τα στρατηγικής σημασίας θέματα του τόπου.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού επιστρατεύθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις και δυνατότητες της Κύπρου. Ξεκινώντας από την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση (με τη γνωστή μελέτη του Πανεπιστημίου της Βιέννης), αξιοποιήθηκε η τεχνοκρατική υποστήριξη του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και του ιδιωτικού τομέα μέσω του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, επιστρατεύθηκαν οι θεσμικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι μας στις Βρυξέλλες, και έγιναν οι απαραίτητες πολιτικές κινήσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Αυτή η τεράστια προσπάθεια απέδωσε τελικά καρπούς. Με ανάλογο τρόπο θα πρέπει να προωθηθούν λύσεις και σε άλλα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ναυτιλία μας.

Το σημαντικότερο πρόβλημα της ναυτιλίας μας σήμερα είναι το Τουρκικό Εμπάργκο. Τα παράνομα περιοριστικά μέτρα επιβλήθηκαν από την Τουρκία  το 1987 και αφορούσαν τα υπό κυπριακή σημαία πλοία, για να επεκταθούν το 1997 για όλα τα πλοία ανεξάρτητα σημαίας, που έχουν σύνδεση με την Κύπρο.  Η επιβολή του εμπάργκο επηρεάζει σημαντικά την εθνική μας οικονομία σε τρεις τομείς: το κυπριακό νηολόγιο που εμποδίζεται στην παραπέρα διεύρυνση του, τη λιμενική μας βιομηχανία που υφίσταται απώλειες εσόδων από την διαφυγή δραστηριοτήτων προς άλλα γειτονικά λιμάνια, και τον τομέα της πλειοδιαχείρισης ο οποίος θα μπορούσε, κάτω από διαφορετικές συνθήκες να επεκταθεί και πέραν του ποσοστού του 25% της παγκόσμιας πλοιοδιαχείρισης που κατέχει τώρα. Η επιβολή του εμπάργκο κοστίζει στην Κύπρο και δεν υπάρχει λόγος είτε να αποκρύπτομε είτε να υποβαθμίζουμε αυτό το γεγονός, γιατί με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνουμε την επιχειρηματολογία μας υπέρ της άρσης του. Η πραγματικότητα είναι ότι το εμπάργκο δεν επηρεάζει απλά την περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας, αλλά εγκυμονεί και σοβαρότατους κινδύνους για το μέλλον της. Είναι συνεπώς ύψιστη εθνική προτεραιότητα να τερματιστεί το εμπάργκο, και αυτό θα γίνει μόνο αν η Τουρκία αρχίσει να πληρώνει το μέγιστο δυνατό κόστος από τη συνέχιση του.

Ασφαλώς έγιναν και γίνονται εδώ και πολλά χρόνια σε όλα τα επίπεδα τεράστιες προσπάθειες για άρση του εμπάργκο. Όμως πάντα υπάρχουν περιθώρια για ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκομένους. Η Κυβέρνηση θα πρέπει να κρατήσει μόνιμα το θέμα του εμπάργκο στις πρώτες θέσει της ατζέντας της εξωτερικής μας πολιτικής. Η Βουλή θα πρέπει να συγκροτήσει ειδική ομάδα δράσης από Βουλευτές με συγκεκριμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες προς ευρωπαϊκά και άλλα κοινοβούλια. Τέλος θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες των εμπλεκόμενων επιχειρηματιών και του ιδιωτικού τομέα. Μέσα από σοβαρό, συντονισμένο και επιθετικό σχεδιασμό θα πρέπει το θέμα της άρσης του εμπάργκο να γίνει ένα από τα πρώτα μας θέματα. Έχουμε πολύ ισχυρά επιχειρήματα ενάντια στη συμπεριφορά της Τουρκίας που παραβιάζει παράφορα τη διεθνή νομιμότητα και όλους τους κανόνες της διεθνούς ναυσιπλοΐας, αλλά και διεθνείς συμφωνίες που υπέγραψε αυτή η χώρα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά που πλήττει όχι μόνο κυπριακά συμφέροντα, αλλά και ευρωπαϊκά, γιατί το 82% του κυπριακού νηολογίου είναι ευρωπαϊκών συμφερόντων.  Όλα αυτά τα επιχειρήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν σε μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια από όλους τους εμπλεκομένους. Από αυτή την προσπάθεια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας.

Leave a Reply

Επιλογές