Δηλώσεις Ν. Νικολαΐδη για το Νομοσχέδιο για Κανόνες Χρήσης Ποδηλάτου, 20-10-2011

Η ΕΔΕΚ χαιρετίζει την έναρξη συζήτησης του Νομοσχεδίου για τους κανόνες Ποδηλάτου στην Κύπρο.

Ήταν μια πρωτοβουλία που άρχισε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων το 2008, με την συγκρότηση ειδικής ομάδας για τη χρήση ποδηλάτου που ασχολήθηκε με το θέμα σε συνεργασία με όλους εμπλεκόμενους φορείς.

Το νομοσχέδιο διασφαλίζει την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου και προωθεί το ποδήλατο ως μέσο εξυπηρέτησης των καθημερινών αναγκών διακίνησης.

Το νομοσχέδιο καλύπτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ποδηλάτη αλλά και τις υποχρεώσεις των οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων έναντι του ποδηλάτη.

Παράλληλα τοποθετείται το νομοθετικό πλαίσιο για τη δημιουργία και τη ρύθμιση της χρήσης ποδηλατόδρομων, ποδηλατολωρίδων και ποδηλατοδιαδρόμων.

Η Κύπρος προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τη χρήση ποδηλάτου. Ένα μέσο που δεν χρειάζεται καύσιμα, δεν προκαλεί μόλυνση στο περιβάλλον, βελτιώνει την υγεία και συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής πιο σωστού, πιο φυσιολογικού, πιο ανθρώπινου.

Δεν είναι τυχαίο που οι ποδηλάτες αυξάνονται συνεχώς στον τόπο μας.

Η ΕΔΕΚ θα συμβάλει με αποφασιστικότητα στη σωστή ρύθμιση και τροποποίηση της χρήσης του ποδήλατου στον τόπο μας.

Leave a Reply

Επιλογές