Δήλωση Ν. Νικολαΐδη για τη διαχείριση των θεμάτων του Φυσικού Αερίου της ΑΟΖ Κύπρου

ΘΕΣΕΙΣ ΚΣ ΕΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΟΖ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΥΠΟΥ 4/1/12

Η πρόσφατη επιβεβαίωση ύπαρξης μεγάλων κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), προσφέρει στη χώρα μας την προοπτική αξιοποίησης αυτών των κοιτασμάτων με δυνητικά τεράστιες ενεργειακές, οικονομικές και πολιτικές θετικές επιπτώσεις για τον τόπο μας.

Αν η Κύπρος κατορθώσει με αποτελεσματικό τρόπο να εξορύξει και να εκμεταλλευτεί εμπορικά αυτά τα κοιτάσματα ΦΑ, συνολικής αξίας αρκετών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, τότε θα μπορέσει να έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος, όφελος που μεταφράζεται σε βελτίωση του επιπέδου ζωής και ευημερίας του λαού μας, όχι μόνο αυτής της γενιάς, αλλά, και για τις επόμενες μερικές γενιές της πατρίδας μας.

Πέραν όμως από το άμεσο οικονομικό όφελος, η δυνητική αναβάθμιση της χώρας μας σε πολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία διαχείρισης και επίλυσης των μεγάλων εθνικών μας ζητημάτων.

Σε πρακτικό επίπεδο, σήμερα έχομε μπροστά μας δύο στόχους, δύο βασικές προτεραιότητες:

  1. Η πρώτη είναι η προώθηση της αδειοδότησης των δικαιωμάτων εξόρυξης και στα υπόλοιπα οικόπεδα, ώστε να εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότερες εταιρίες, και συνεπώς περισσότερες χώρες, ισχυρές χώρες, γεγονός που θα θωρακίσει πολιτικά και τεχνολογικά τα ενεργειακά και όχι μόνο, κυριαρχικά μας δικαιώματα.
  2. Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η εγκατάσταση του ενεργειακού κέντρου και των εγκαταστάσεων υγροποίησης ΦΑ, εξέλιξη που θα μας δώσει τη δυνατότητα τόσο για χρήση ΦΑ στην Κύπρο όσο και για εξαγωγή του σε άλλες χώρες.

Η προώθηση αυτών των προτεραιοτήτων, που έχουν πολλές σημαντικές παραμέτρους, οικονομικές, τεχνικές, πολιτικές, ασφάλειας,  θα πρέπει να γίνει με τη συνομολόγηση των αναγκαίων στρατηγικών συμμαχιών με εκείνες τις δυνάμεις των οποίων τα συμφέροντα συμπλέουν με τα δικά μας. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτών των συνεργασιών είναι να διατηρήσει, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, η Κύπρος τον στρατηγικό έλεγχο των ενεργειακών της υποδομών, σε οικονομικό, σε πολιτικό  και σε επίπεδο διαχείρισης.

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων είναι η μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση που η Κυπριακή πολιτεία είχε ποτέ, μετά την ίδρυση της. Θα χρειαστεί να επιστρατευθούν  όλες οι δυνάμεις και όλες οι δυνατότητες της πατρίδας μας. Θα πρέπει στην προσπάθεια μας αυτή, να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και τα ακόλουθα 5 σημεία:

  1. Επιβάλλεται η διαμόρφωση μιας συνολικής μακροχρόνιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία να θέτει στόχους, προτεραιότητες και χρονοδιαγράμματα. Το θέμα του ΦΑ θα πρέπει να ενταχθεί μέσα στα πλαίσια αυτής της ευρύτερης πολιτικής.
  2. Το κυπριακό ΦΑ είναι εθνικός πλούτος και ανήκει στον κυπριακό λαό. Η διαχείριση του θα πρέπει να γίνει μακριά από οποιεσδήποτε πρόσκαιρες πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες.  Όλες οι αποφάσεις και επιλογές μας (χρόνος, συμφωνίες κλπ) να γίνουν με διαφάνεια και αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
  3. Για να γίνουν οι σωστοί πολιτικοί χειρισμοί, χρειάζεται να στηρίζονται σε ισχυρή τεχνοκρατική βάση. Αυτή η τεχνοκρατική στήριξη των πολιτικών χειρισμών χρειάζεται να γίνει από μια ομάδα ειδικών υψηλής στάθμης, στους τομείς της τεχνολογίας, της οικονομικής διαχείρισης, και στον τομέα των αναλύσεων των πολιτικών επιπτώσεων. Η νεοδημιουργηθείσα από την κυβέρνηση ομάδα εμπειρογνωμόνων, καλύπτει μόνο το τεχνολογικό σκέλος και θα πρέπει να συμπληρωθεί και σε ότι αφορά και στα άλλα εξίσου σημαντικά θέματα της τεχνοκρατικής υποστήριξης που χρειάζεται η πολιτική ηγεσία.
  4. Αυτή τη στιγμή προέχει η λήψη μιας σειράς από πολιτικές αποφάσεις που θα καθορίσουν τις πάρα πέρα εξελίξεις. Αυτές οι πολιτικές αποφάσεις για ένα τέτοιο μείζονος σημασίας εθνικό θέμα που δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την παρούσα γενιά δεν μπορούν να αφορούν αποκλειστικά και μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Επιβάλλεται η εμπλοκή όλων των πολιτικών δυνάμεων του τόπου στη διαδικασία λήψης αυτών των αποφάσεων στρατηγικής σημασίας. Η ΕΔΕΚ εισηγείται τη θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), στο οποίο να συμμετέχουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, κατ’ αναλογία με το υφιστάμενο Εθνικό Συμβούλιο. Το ΕΣΕΠ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο για τον εκάστοτε Πρόεδρο της ΚΔ, ο κυριότερος δε στόχος του θα είναι μέσα από την ουσιαστική διαβούλευση η δημιουργία της απαραίτητης ευρείας συναίνεσης και στήριξης στις πολιτικές αποφάσεις και τους χειρισμούς για τα ενεργειακά θέματα.
  5. Για σκοπούς αποτελεσματικότητας, η επεξεργασία και υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων θα πρέπει να γίνεται μέσα από ένα ξεχωριστό εκτελεστικό φορέα (οργανισμό δημοσίας ωφελείας), ο οποίος θα έχει την απαιτούμενη μόνιμη στελέχωση και υποδομή. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες του φορέα αυτού θα πρέπει να οριοθετηθούν πλήρως, ώστε να τερματιστεί η σημερινή πολυδιάσπαση που υπάρχει στην επεξεργασία και υλοποίηση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής στην Κύπρο.

Το θέμα του ΦΑ είναι ένα θέμα ύψιστης εθνικής σημασίας, που μόνο με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, γνώση και συλλογικότητα θα μπορέσει η χώρα μας να το αξιοποιήσει με επιτυχία.

Leave a Reply

Επιλογές