Απαραίτητες οι δημόσιες συγκοινωνίες – EUROΚΕΡΔΟΣ, Μάρτιος 2010

 • Να μην σταματήσουν οι προσπάθειες για σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών
 • Είναι το αποτελεσματικότερο μέσο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος
 • Πώς προωθήθηκαν με ταχύτερους ρυθμούς τα δημόσια έργα μέσα στο 2009
 • Εξαίρετο το έργο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Κλείνοντας δύο χρόνια στο πηδάλιο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ο κ. Νίκος Νικολαΐδης κλήθηκε να επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις από τη διεθνή κρίση στην κυπριακή οικονομία. Κλήθηκε επίσης να ανταποκριθεί σε μια σειρά από δύσκολα θέματα, που σχετίζονται με την οικονομία, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια του Κύπριου πολίτη: δημόσιες συγκοινωνίες, την εμπορική ναυτιλία, οδική ασφάλεια, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προστασία αρχαιοτήτων, χρήσεις νέων τεχνολογιών.
Ο κ. Νίκος Νικολαΐδης αναφέρεται περιληπτικά στο πολύ σημαντικό έργο που έγινε επί των ημερών του, επαινεί το προσωπικό και τα στελέχη του Υπουργείου για το ζήλο και την ικανότητά τους, ενώ μιλά και για αυτά που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Γιατί πιστεύει ότι ουδέποτε ολοκληρώνεται το έργο ενός Υπουργού, καθώς υπάρχει μια συνεχής διαδικασία και μια μεταβίβαση της σκυτάλης, με στόχο την ανάπτυξη της Κύπρου.

Ερ: κ. Υπουργέ, σε λίγες ημέρες κλείνετε δύο χρόνια στο πηδάλιο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων. Πως αποτιμάτε σε γενικές γραμμές το έργο της διετίας αυτής;

Απ: Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (ΥΣΕ) είναι ένα Υπουργείο με εξαιρετικά πολυσχιδές πεδίο δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων. Παρέχει ως εκ τούτου σημαντικά περιθώρια παραγωγής έργου. Όταν ξεκινούσα πριν δύο περίπου χρόνια, δεν μπορούσα να γνωρίζω ακριβώς τις προκλήσεις που υπήρχαν για επίλυση σημαντικών και χρόνιων προβλημάτων. Τις αντιλήφθηκα όμως γρήγορα, όπως γρήγορα αντιλήφθηκα και κάτι άλλο. Ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο, αλλά και τα Τμήματά του, είναι στελεχωμένο με φιλότιμους, ικανούς και εργατικούς υπαλλήλους, που το μόνο που χρειάζονται για να αποδώσουν είναι να τους θέτεις συγκεκριμένους στόχους και οράματα. Αυτό ήταν το μόνο που έπραξα και πιστεύω, όλοι μαζί, συλλογικά, έχουν πετύχει σημαντικό έργο, το οποίο φυσικά σε τελική ανάλυση θα κρίνει ο πολίτης τον οποίο όλοι έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε.

Ερ: Πρόσφατα έγινε μεγάλη συζήτηση για το θέμα του βαθμού υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ακούστηκαν στοιχεία εκατέρωθεν. Ποια είναι τελικά η πραγματικότητα;

Απ: Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων έχει θέσει πολύ υψηλά στις προτεραιότητές του την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εκτέλεσης των δημοσίων έργων και την εισαγωγή κατάλληλων μηχανισμών για την έγκαιρη υλοποίησή τους. Η επίτευξη του στόχου αυτού, σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα, και θα συνεισφέρει σημαντικά στην αντιμετώπιση και απάμβλυνση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση αυξάνοντας την ανταποδοτικότητα των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα. Η επίσπευση των δημόσιων κατασκευαστικών έργων και η αύξηση της ανταποδοτικότητας τους προωθούνται μέσα από τις πιο κάτω ενέργειες:

 • Απλοποίηση και επίσπευση διαδικασιών που αφορούν την εμπλοκή των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών (έναρξη διαφόρων σταδίων έργου ενωρίτερα, παράλληλη και όχι διαδοχική υλοποίηση των διαφόρων σταδίων κλπ).
 • Αποτελεσματικότερος συντονισμός και διασύνδεση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας με την εκτέλεση των έργων.
 • Αξιοποίηση νέων μεθόδων εκτέλεσης των έργων (Μελέτη – Κατασκευή, Μελέτη – Κατασκευή – Μακροχρόνια Συντήρηση, ενοικιαγορά κλπ).
 • Εισαγωγή νέων όρων στα συμβόλαια εκτέλεσης που να προνοούν παράλληλη εργασία, διευρυμένα ωράρια κλπ.
 • Εισαγωγή του θεσμού της ανταμοιβής (bonus) για την ενωρίτερη συμπλήρωση ενός έργου.

Η προσπάθεια επίσπευσης της υλοποίησης δημοσίων έργων αντικατοπτρίζεται στα αποτελέσματα του 2009. Κατά το χρόνο αυτό συντμήθηκαν οι χρόνοι ωρίμανσης πολλών έργων με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η σύναψη συμβάσεων προϋπολογιζόμενου κόστους πέραν των €170εκ. σε σύγκριση με €86εκ. το 2008. Επίσης, κατά το 2009 αυξήθηκε σημαντικά ο βαθμός υλοποίησης του αναπτυξιακού προϋπολογισμού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, και μάλιστα επί μεγαλύτερου ποσού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, το 2009 ο βαθμός υλοποίησης έφθασε ξεπέρασε το 78,2% σε σχέση με 65,8% το 2008 και το 64,3% το 2007. Σε πραγματικά ποσά, συγκρίνοντας τις αναπτυξιακές δαπάνες του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τα έτη 2009 και 2008, υπάρχει αύξηση 35%.

Ερ: Οι αριθμοί που μόλις αναφέρατε προφανώς θα αφορούν συγκεκριμένα έργα. Ποια είναι τα κυριότερα έργα που προωθείτε αυτή τη στιγμή Παγκύπρια;

Απ: Αποδίδουμε τεράστια σημασία στο κεφάλαιο της αειφόρου ανάπτυξης. Ως στόχο μας έχουμε θέσει τη στοχευμένη και πιο αποδοτική αναπτυξιακή πολιτική και την επιλογή έργων με μεγάλη προστιθέμενη αξία και κοινωνικό όφελος.
Προς τούτο προωθούνται σημαντικά έργα στήριξης της υπαίθρου με τη βελτίωση του οδικού δικτύου που οδηγεί σε αυτή. Εξαιρετικά μεγάλης σημασίας αυτοκινητόδρομοι προς την ύπαιθρο, όπως οι αυτοκινητόδρομοι, Αστρομερίτη – Ευρύχου, Ανθούπολης – Παλαιχωρίου, Λεμεσού – Σαϊττά και Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, προωθούνται με ταχείς ρυθμούς, με απόλυτο σεβασμό στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος που διασφαλίζεται με την προώθηση ολοκληρωμένων μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από κάθε τέτοιο έργο. Παράλληλα, προωθούνται στις πόλεις δίκτυα ποδηλατοδρόμων.

Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης έχει δοθεί τεράστια σημασία στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου αυτοκινητοδρόμων μεταξύ των αστικών κέντρων και των βασικών λιμένων και αερολιμένων της χώρας. Κατά τη διετία 2008-2009 έχουν προωθηθεί και έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζονται ο νέος κόμβος στην περιοχή ΓΣΠ, η αναβάθμιση σε 6 λωρίδες του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας – Αλάμπρας, και ο κάθετος δρόμος από το Λιμάνι Λεμεσού προς τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Παράλληλα έχουν προωθηθεί σημαντικοί δρόμοι εντός αστικών περιοχών όπως οι λεωφόροι 1ης Απριλίου και Ελευθερίας για σύνδεση του Παραλιμνίου με την Δερύνεια, η Λεωφόρος Αρχαγγέλου στην Λευκωσία, ο Βόρειος Παρακαμπτήριος Πάφου, ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας κλπ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στη βελτίωση του οδικού δικτύου της υπαίθρου. Έχει ήδη αρχίσει η κατασκευή σημαντικών έργων όπως οι δρόμοι Καλό Χωριό – Ζωοπηγή, Κελλάκι – Εφταγώνια, Άγιος Δημήτριος – Λεμύθου, Πλάτρες – Πρόδρομος κλπ.

Στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης έχουν προωθηθεί και σημαντικά έργα προστασίας της παραλίας καθώς και αλιευτικά καταφύγια, όπως οι κυματοθραύστες στην Πόλη Χρυσοχούς, στον Κάτω Πύργο και στην Γεροσκήπου και το αλιευτικό καταφύγιο στον Κάτω Πύργο.

Ερ: Συνήθως η αύξηση των υπό εκτέλεση έργων αυξάνει και την πιθανότητα ύπαρξης κρουσμάτων αδιαφάνειας. Ποια μέτρα λαμβάνετε για περιορισμό τέτοιων φαινομένων;

Απ: Το θέμα που θίγετε είναι ύψιστης σημασίας και σπουδαιότητας για το Υπουργείο μας. Ποτέ δεν θα επιτρέπαμε και δεν θα αποδεχόμασταν συμβιβασμούς σε θέματα διαφάνειας ή χρηστής διοίκησης για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε περισσότερα έργα. Αντίθετα, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη χρηστή διοίκηση και στη διαφάνεια των διαδικασιών εκτέλεσης έργων, ως απαραίτητο συστατικό της κυβερνητικής πολιτικής και διακηρυγμένης δέσμευσης. Στα πλαίσια αυτά αναβαθμίστηκαν οι Υπηρεσίες και διαδικασίες ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και προωθήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο κώδικας δεοντολογίας στην εκτέλεση δημοσίων έργων. Μπορώ μάλιστα να σας πω ότι το Υπουργείο μας έχει προωθήσει μεγάλο αριθμό πειθαρχικών, διοικητικών ακόμη και ποινικών ερευνών, κάθε φορά που υπήρχαν ενδείξεις ότι υπήρχε οποιαδήποτε παρατυπία σε θέματα προσφορών ή άλλων θεμάτων διαχείρισης δημοσίου χρήματος. Κινούμαστε σε αυτό το θέμα αθόρυβα, αλλά πολύ αποφασιστικά.

Ερ: Πιστεύετε ότι με όλα αυτά τα έργα που προωθείτε θα καταστεί δυνατή και η επίλυση αυτού του πολύ σοβαρού προβλήματος που λέγεται «κυκλοφοριακό»;

Απ: Σε καμία περίπτωση δεν αρκούμαστε στην κατασκευή νέων οδικών έργων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα πραγματοποιούνται στην περιοχή της μείζονος Λευκωσίας περίπου 550.000 μετακινήσεις ημερησίως. Σε 10 χρόνια οι μετακινήσεις αυτές θα αυξηθούν σε 850.000. Συνεπώς, οφείλουμε να λάβουμε άμεσα και δραστικά μέτρα ώστε μέρος των μετακινήσεων αυτών να γίνεται με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς. Σήμερα, μόνο το 2% των μετακινήσεων γίνεται με λεωφορεία. Στόχος μας είναι σταδιακά, σε μία περίπου δεκαετία, το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 10%. Σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το ποσοστό αυτό είναι σήμερα της τάξης του 30 και 40%. Αντιλαμβάνεστε ότι στον τομέα αυτό είχαμε για χρόνια μείνει πάρα πολύ πίσω.

Το ζητούμενο λοιπόν είναι να υπάρξει ένα καθολικό σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Μόνον ένα τέτοιο σύστημα θα μπορέσει να λύσει τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στις αστικές περιοχές, αλλά και θα στηρίξει αποφασιστικά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για αναζωογόνηση της υπαίθρου.
Τομή για την κοινωνία αποτελεί η δρομολόγηση της δημιουργίας ενός σύγχρονου καθολικού συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών σε όλη την ελεύθερη Κύπρο. Το νέο αυτό σύστημα θα λύσει τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στις αστικές περιοχές και θα στηρίξει αποφασιστικά τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για αναζωογόνηση της υπαίθρου. Μετά από επίπονη εργασία ενός και πλέον χρόνου, η Κυβέρνηση έχει ήδη πετύχει το πρώτο και καθοριστικότερο βήμα στη σοβαρή αυτή τομή. Στις 2 Δεκεμβρίου 2009 υπογράφτηκαν 6 συμβάσεις παραχώρησης δημόσιων επιβατικών μεταφορών (μία για κάθε επαρχία και μία διαστική) σε αντικατάσταση των 200 και πλέον εταιρειών και μεμονωμένων λεωφορειούχων. Παράλληλα με τον κεντρικό στόχο της προώθησης του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών, έχουν υλοποιηθεί και τα ακόλουθα επί μέρους μέτρα που στόχο είχαν την προώθηση της χρήσης του δημόσιου μέσου, την εξυπηρέτηση του πολίτη και την απάμβλυνση του κυκλοφοριακού:

 • Εφαρμογή του θεσμού της δωρεάν μεταφοράς μαθητών και στις αστικές περιοχές της ελεύθερης Κύπρου, με ένα ετήσιο κόστος €7 εκατομμυρίων (επιπρόσθετα του ποσού των €12 εκατομμυρίων που δαπανάται για τους μαθητές της υπαίθρου και άλλων δικαιούχων). Σήμερα εξυπηρετούνται με αποκλειστική υπηρεσία οι μαθητές 68 σχολείων μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης (ποσοστό 28% των μαθητών) οι δε υπόλοιποι μπορούν να χρησιμοποιούν τα κανονικά δρομολόγια όπου τους εξυπηρετεί, και πάλιν δωρεά. Μεταφέρονται καθημερινά πέραν των 6.000 μαθητών στις πόλεις, αριθμός που ανεβάζει το συνολικό αριθμό των μαθητών στις αστικές και αγροτικές περιοχές που μεταφέρονται δωρεάν στις 30.000 περίπου. Η δωρεάν μεταφορά μαθητών στα σχολεία τους είναι ένα μέτρο που συνεχώς επεκτείνεται και θα ενταχθεί μέσα στο ευρύτερο σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών που αναφέρθηκε πιο πάνω, ώστε να αξιοποιηθούν οι απαραίτητες συνέργειες.
 • Δρομολόγηση τακτικών δρομολογίων μεταξύ των αστικών περιοχών και του αεροδρομίου Λάρνακας. Ήδη το μέσο αυτό, από την ημερομηνία εφαρμογής του, χρησιμοποιήθηκε από πέραν των 200.000 ταξιδιωτών. Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με οποιαδήποτε επιχορήγηση.

Οι σχεδιασμοί για λωρίδες ειδικών χρήσεων, για λεωφορειο-λωρίδες και συστήματα park & ride και για ποδηλατοδρόμους σε αστικές περιοχές προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και σταδιακά ολοκληρώνονται.

Ερ: Έγινε πρόσφατα μία μεγάλη εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την οδική ασφάλεια. Ποιος είναι ο απολογισμός στο μεγάλο αυτό θέμα το οποίο έχει καταντήσει πραγματική μάστιγα για την κοινωνία μας;

Απ: Η αύξηση της οδικής ασφάλειας και η δραστική μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών δυστυχημάτων συνιστά βασικό πυλώνα προτεραιότητας και ύψιστη πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης. Μέσα στα πλαίσια αυτά αξιοποιείται μία ευρύτατη «Κοινωνική Συμμαχία» με οργανισμούς, φορείς και ιδρύματα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, με επίκεντρο των προσπαθειών της ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Παρόλο ό,τι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, υπάρχουν ήδη τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα ότι τα οδικά δυστυχήματα είναι αποτρέψιμα και ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη. Τα οδικά δυστυχήματα είναι αποτρέψιμα. Το 2009, είχαμε 11 νεκρούς λιγότερους από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή μείωση 13,4%. Ο αριθμός των 71 νεκρών είναι ο μικρότερος αριθμός τα τελευταία 33 χρόνια. Όμως, οι 71 νεκροί που είχαμε είναι αριθμός αβάσταχτα μεγάλος για τη μικρή Κύπρο. Στην εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο που αναφερθήκατε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρμόδιων Υπουργείων στη μάχη για την οδική ασφάλεια και κήρυξη το 2010 ως έτος οδικής ασφάλειας της νεολαίας.

Ερ: Ας πάμε τώρα στα θέματα πολιτικής αεροπορίας. Γράφονται πολλά γι αυτό το θέμα και επικρατεί στον απλό κόσμο η εντύπωση ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα αυτό.

Απ: Θα πρέπει κατ’ αρχήν να τονίσουμε ότι ο τομέας της πολιτικής αεροπορίας είναι ένας πολύπλοκος και πολυδιάστατος τομέας, ο οποίος επηρεάζεται από τεχνολογικούς, επιχειρησιακούς, οικονομικούς και σε κάποιες περιπτώσεις πολιτικούς παράγοντες. Ως αποτέλεσμα των αυστηρών απαιτήσεων των διεθνών οργανισμών, των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και της συνεχούς αύξησης του αριθμού των πτήσεων, οι Αρχές πολιτικής αεροπορίας όλων των κρατών αντιμετωπίζουν συνεχώς νέες προκλήσεις για περαιτέρω βελτιώσεις . Έτσι και η Κύπρος αντιμετωπίζει αναπόφευκτα τις δικές της προκλήσεις όσον αφόρα τη δική της πολιτική αεροπορία.
Έχτε δίκαιο ότι, παρόλο που το θέμα δεοντολογικά δεν προσφέρεται για δημόσιο διάλογο, εντούτοις στην Κύπρο λόγω των γνωστών γεγονότων της αεροπορικής τραγωδίας στο Γραμματικό, υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία που οδηγεί σε συχνές αναφορές για θέματα πολιτικής αεροπορίας στα ΜΜΕ. Το ερώτημα που συχνά τίθεται και που φαίνεται να απασχολεί τη δημοσιογραφία, και συνεπακόλουθα και την ευρύτερη κοινή γνώμη, αφορά στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα η κυπριακή πολιτική αεροπορία.
Αναφορικά με το ύψιστο αυτό θέμα της ασφάλειας πτήσεων, πρέπει να λεχθεί ότι η Μονάδα ασφάλειας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας επιτελεί ένα εξαίρετο έργο. Αυτό τεκμηριώνεται και από τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων από διεθνείς οργανισμούς. Σε πρόσφατο έλεγχο που έγινε στις 9-13 Νοέμβριου από εννέα εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Πτήσεων (EASA), τα αποτελέσματα, όπως ανακοινώθηκε, ήταν πολύ πιο υψηλά από το μέσο επίπεδο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κυπριακή Πολιτική Αεροπορία, όπως κάθε πολιτική αεροπορία σε όλο τον κόσμο είναι ένας ζωντανός οργανισμός με τα προβλήματα και τις αδυναμίας της. Το σημαντικότερο όμως για μας είναι ότι υπάρχει η αναγνώριση των όποιων προβλημάτων. Γιατί υπάρχει η απαραίτητη τεχνοκρατική τεχνογνωσία, και εκεί όπου δεν υπάρχει διασφαλίζεται η έξωθεν βοήθεια. Γιατί, τέλος, υπάρχει η απαραίτητη πολιτική βούληση και η απόλυτη αναγνώριση της υποχρέωσης για πλήρη ανάληψη αυτής της ευθύνης. Τίποτε δεν αφήνεται στην τύχη και τίποτε δεν υποβαθμίζεται. Γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ήταν μια απλή παράλειψη. Θα ήταν μια εγκληματική αμέλεια.

Ερ: Τι γίνεται με την εμπορική ναυτιλία; Ποιες είναι εκεί οι κυριότερες εξελίξεις;

Απ: Η Κυβέρνηση αποδίδει τεράστια σημασία στη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της εμπορικής ναυτιλίας, ένα τομέα στον οποίο η Κύπρος, παρά το μικρό μέγεθος της, αποτελεί σημαντική δύναμη διεθνώς. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχουν προωθηθεί σειρά από μέτρα για στήριξη της Κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας, κυριότερο των οποίων ήταν η διαμόρφωση των παρεχομένων φορολογικών κινήτρων προς την κατεύθυνση ισχυροποίησής τους. Παράλληλα, μετά από συντονισμένες ενέργειες της Κυβέρνησης και εντατικές επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώθηκε νέο φορολογικό πλαίσιο για την εμπορική ναυτιλία, συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο θα βελτιώσει περαιτέρω τη σημασία της Κύπρου ως νηολογίου και ως ναυτικού κέντρου.
Επίσης, έχει συνεχιστεί προώθηση της Κυπριακής Σημαίας ως ναυτιλιακής σημαίας κύρους στο διεθνή χώρο και η αναβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς στον τομέα της ναυτιλίας. Προς τούτο έχουν εντατικοποιηθεί οι συστηματικοί και συνεχείς έλεγχοι στα κυπριακά πλοία ώστε να ενταχθεί η κυπριακή σημαία στο διεθνούς κύρους πρόγραμμα της αμερικανικής ακτοφυλακής “Quality Ship 21”.
Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας δίνει επίσης μεγάλη σημασία στην βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας των κυπριακών πλοίων και στην πρόληψη της ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Προς τούτο ολοκληρώθηκε το 2009 η εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTMIS) και του συστήματος Safeseenet (Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ανταλλαγής Ναυτιλιακών Πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε.)

Παράλληλα, προωθούνται σημαντικά έργα λιμενικής υποδομής. Η διαδικασία για ανάθεση της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας σε Επενδυτή με τη μέθοδο BOT έχει μπει στο τελικό της στάδιο και το λιμάνι Λεμεσού έχει αναβαθμιστεί σημαντικά με την εκβάθυνση του και της διαπλάτυνση του διαύλου του. Παράλληλα, προωθείται η επέκταση των κρηπιδωμάτων και η κατασκευή νέου σύγχρονου κτιρίου επιβατών για το λιμάνι Λεμεσού.

Ερ: Ποια είναι η σημασία της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το Υπουργείο σας;

Απ: Η διετία 2008-2009 μπορεί να χαρακτηριστεί ως ορόσημο στην κοινωνία της πληροφορίας. Προωθήθηκαν και τέθηκαν οι βάσεις για τη ψηφιακή τηλεόραση, για την ευρυζωνική κάλυψη της υπαίθρου και για τις ασύρματες προσβάσεις που θα κλείσουν αποφασιστικά το ψηφιακό χάσμα των αστικών και αγροτικών περιοχών και θα καταστήσουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση ένα ευρύτατα προσφερόμενο κοινωνικό αγαθό.

Ερ: Ας πάμε και λίγο στο θέμα των αρχαιοτήτων, που κατέστη επίκαιρο μετά τα τελευταία γεγονότα της μεγάλης αρχαιοκαπηλίας που φαίνεται να είχε οργανωθεί στην Κύπρο. Τι μέτρα λαμβάνετε για την προστασία των αρχαιοτήτων μας;

Απ: Η προστασία των αρχαιοτήτων μας είναι βασική έγνοια μας. Γι’ αυτό και χαιρετίσαμε με πολύ μεγάλη ικανοποίηση τη σημαντική επιτυχία της Κυπριακής Αστυνομίας κατά των άνομων αρχαιοκαπήλων.
Θα πρέπει να σας πω ότι ένα έργο σταθμός για την προστασία, αλλά και ανάδειξη των Κυπριακών αρχαιοτήτων παίρνει μετά από πολλά χρόνια αναβολών σάρκα και οστά. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2010 θα προκηρυχθεί ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για το Νέο Κυπριακό Μουσείο στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Παράλληλα, έχουν εισαχθεί δύο καινοτομίες στην προστασία, ανάδειξη και προβολή των κυπριακών αρχαιοτήτων. Πρώτο, η αποκέντρωση των εκθεσιακών χώρων και περιφερειακών μουσείων σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές (π.χ. Μουσεία και εκθεσιακοί χώροι στην Αππεσιά, στην Άλασσα, στην Ξυλοτύμπου και στα Πολεμίδια), και δεύτερο η εισαγωγή στην τεχνολογία της ψηφιοποίησης του πολιτιστικού θησαυρού της Κύπρου.

Ερ: Κύριε Υπουργέ, εάν οι πολιτικές καταστάσεις σας επέτρεπαν να συμπληρώσετε τη θητεία σας, σε ποιους τομείς του Υπουργείου σας θα δίνατε την περισσότερη έμφαση; Ή με διαφορετικά λόγια, ποια έργα και ποιοι οραματισμοί σας έχουν μείνει ανεκπλήρωτοι;

Απ: Καταρχάς, θέλω να πω ότι ουδέποτε συμπληρώνεται ένα έργο, είναι μια συνεχής διαδικασία και μια μεταβίβαση της σκυτάλης από τον ένα Υπουργό στον άλλο και ούτω κάθε εξής. Θεωρώ όλα τα ζητήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε στο Υπουργείο σημαντικά σε ότι αφορά τη συνέχεια τους, πρέπει να προωθηθούν με τον ανάλογο τρόπο.
Θα μπορούσα όμως να σκεφτώ δύο τα οποία θα επέβαλλαν μια αυξημένη προσοχή από πλευράς δικής μου, αν υπήρχε συνέχεια στη θητεία μου, και είμαι σίγουρος πως θα επιβάλλουν αυξημένης προσοχής και από πλευράς του επόμενου Υπουργού. Το πρώτο είναι να διασφαλίσουμε ότι το θέμα των δημόσιων συγκοινωνιών θα προχωρήσει με τους κανονικούς ρυθμούς και θα υπερβεί όλα τα εμπόδια τα οποία σε κάποιο βαθμό εξακολουθούν να υπάρχουν. Έγιναν τα πρώτα μεγάλα καθοριστικά βήματα, υπογράφτηκαν τα Συμβόλαια αλλά η περίοδος προετοιμασίας είναι μία πολύ ευαίσθητη περίοδος και πρέπει να κινηθούμε με γοργούς ρυθμούς, με προσοχή ούτως ώστε να μην υπάρξει παρέκκλιση από τα χρονοδιαγράμματα.

Το δεύτερο θέμα είναι αυτό της Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε στη διαδικασία κατάληξης σε κάποιες λύσεις σε ότι αφορά δύο ζητήματα. Πρώτον: τη διευθέτηση του θέματος των καθυστερήσεων στις υπερπτήσεις, μια Συμφωνία την οποία θα προωθήσουμε με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και με το τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Και δεύτερον, το θέμα του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Πολιτικής Αεροπορίας. Δηλαδή, της αλλαγής, της αναβάθμισης του, της διαφοροποίησης του ούτως ώστε οι Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας να απεξαρτοποιηθούν από το Τμήμα της Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε αυτά τα δύο θέματα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, πέραν των άλλων θεμάτων που έχουν τη δική τους σημασία.

Leave a Reply

Επιλογές