Όχι στο ξεπούλημα των Ημικρατικών – Ναι στη μετοχοποίηση και στον εκσυγχρονισμό τους

Το θέμα των ημικρατικών οργανισμών έχει φτάσει σε κομβικό σημείο. Η Κυβέρνηση επιμένει σε μια απόφαση η οποία είναι όχι μόνο οικονομικά καταστροφική, αλλά και εμπεριέχει τεράστιους κινδύνους για την εθνική ασφάλεια της χώρας μας. Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να στραφεί προς την κατεύθυνση της Τρόικας και να ζητήσει αναθεώρηση των όρων του Μνημονίου, προτάσσοντας το επιχείρημα ότι ως η μοναδική χώρα της ΕΕ στην οποία υπάρχουν στρατεύματα κατοχής, τα θέματα εθνικής ασφάλειας άπτονται της ίδιας της επιβίωσης μας. Αντί αυτού, η Κυβέρνηση ταυτίζεται με την Τρόικα επισείοντας προς τη Βουλή τον εκβιασμό της τέταρτης δόσης του δανείου.

Πέρα όμως από τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, υπάρχουν και ισχυρά επιχειρήματα που στηρίζονται σε οικονομικές αναλύσεις, που αποδεικνύουν ότι οι 3 μεγάλοι ημικρατικοί οργανισμοί πρέπει να παραμείνουν κάτω από δημόσιο έλεγχο, και να επιδιωχθούν άλλοι, υπαρκτοί τρόποι, εξασφάλισης των 1.4 δις. Ευρώ. Η ΕΔΕΚ κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για τις αποκρατικοποιήσεις, αναλύοντας τα επιχειρήματα αυτά.

Επαναλαμβάνουμε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη να καταστούν οι δημόσιοι και ημικρατικοί οργανισμοί ανταγωνιστικοί και ικανοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσα από τη λειτουργική αναδιάρθρωση και προσαρμογή της οργανωτικής δομής τους, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης τους και την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Το ΚΣ ΕΔΕΚ είναι αντίθετο σε οποιαδήποτε προσπάθεια πλήρους ιδιωτικοποίησης των κερδοφόρων ημικρατικών και εκποίησης κρατικής περιουσίας με συνοπτικές διαδικασίες. Είναι σημαντικό η περίπτωση κάθε οργανισμού να εξεταστεί ξεχωριστά, καθώς οι συνθήκες για κάθε οργανισμό είναι μοναδικές. Τονίσαμε ότι πριν από οποιαδήποτε διαδικασία αποκρατικοποίησης θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλιστεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Προτείναμε την προώθηση μετοχοποίησης συγκεκριμένων ημικρατικών οργανισμών, με συγκεκριμένο ποσοστό μετοχών να παραχωρείται σε στρατηγικό επενδυτή, στους εργαζόμενους και στο ευρύτερο κοινό, χωρίς να παραχωρείται το πλειοψηφικό πακέτο στον ιδιωτικό τομέα. Για άλλους οργανισμούς, όπως η Αρχή Λιμένων, θα μπορούσαν να ανατεθούν συγκεκριμένες εργασίες στον ιδιωτικό τομέα διασφαλίζοντας τον κρατικό έλεγχο στις υποδομές και στα λιμάνια της χώρας. Σε σχέση με τη CYTA και την ΑΗΚ προτείναμε τη δημιουργία επενδυτικού οχήματος είτε σε μορφή ιθύνουσας εταιρείας είτε οργανισμού συλλογικών επενδύσεων και μέσω αυτού του οχήματος να μπορεί να παραχωρηθεί συγκεκριμένο ποσοστό σε στρατηγικούς επενδυτές στον οργανισμό ή συγκεκριμένα τμήματα / τομείς του.

Ειδικά για την ΑΗΚ, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα σε στρατηγικές υποδομές, όπως το δίκτυο διανομής, που πρέπει να παραμείνουν κρατικές. Σε σχέση με την Αρχή Λιμένων λόγοι ασφαλείας επιβάλλουν τον έλεγχο των υποδομών από το κράτος και ως εκ τούτου προτείνεται η αξιοποίηση της αδρανούς ακίνητης περιουσίας του οργανισμού και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των εργασιών σε συγκεκριμένα τμήματα στα πρότυπα που εφαρμόστηκαν και σε άλλες χώρες.

Μέσα από την πρόταση μας προτείνεται η δημιουργία του Εθνικού Ταμείου Κρατικής Περιουσίας, που θα αποτελεί ουσιαστικά το διαχειριστικό οργανισμό για αποκρατικοποιήσεις και για διαχείριση άλλης κρατικής περιουσίας ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη. Προτείναμε επίσης τη δημιουργία Εθνικής Αρχής Κρατικής Ακίνητης Περιουσίας ως μέρος αυτού του Ταμείου. Μεγάλες εκτάσεις κρατικής γης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αδειοδότηση και ανέγερση καζίνο, ανέγερση θεματικών πάρκων, δημιουργία τεχνολογικών πάρκων, αξιοποίηση τους σε θέματα ενέργειας, πράσινη ανάπτυξη και ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων.

 Μέσα από τη λειτουργία των δύο πιο πάνω θεσμών μπορεί με ρεαλιστικό τρόπο να επιτευχθεί η εξεύρεση και των 1,4 δις.ochi-stin-idiotikopoiisi-imikratikon-organismon-leei-i-edek

Leave a Reply

Επιλογές