Χαιρετισμός Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων στην τελετή υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, στο Προεδρικό Μέγαρο, 14-01-2010

Εκ μέρους του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου τους επικεφαλής ή εκπροσώπους των 35 οργανισμών που έχουν ήδη υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας και των 21 οργανισμών που θα υπογράψουν τη Χάρτα σήμερα.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια γιατί τιμά τη σημερινή τελετή με την υψηλή παρουσία του. Μια παρουσία που εκφράζει και επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση και αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης του και του ίδιου προσωπικά να καταβληθούν όσες προσπάθειες χρειάζεται για να αντιμετωπισθεί ριζικά η μεγάλη κοινωνική μάστιγα των οδικών δυστυχημάτων.

Κάθε χρόνο στην Κύπρο δεκάδες συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους σε οδικά δυστυχήματα και πολλές εκατοντάδες τραυματίζονται, με αρκετούς από αυτούς να καταλήγουν με μόνιμες αναπηρίες για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το γεγονός ότι περισσότεροι από το 1/3 των θυμάτων είναι παιδιά και νέοι μέχρι 25 ετών προσδίδει στο πρόβλημα διαστάσεις μιας πραγματικής εθνικής τραγωδίας που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.

Η Κύπρος, στις προσπάθειες της για αντιμετώπιση του προβλήματος, έθεσε σε εφαρμογή στις αρχές του 2005 το Στρατηγικό Σχέδιο για την οδική ασφάλεια 2005-2010, υιοθετώντας τον ευρωπαϊκό στόχο για μείωση των θυμάτων σε οδικά δυστυχήματα κατά 50% μέχρι το 2010. Η σημερινή Κυβέρνηση τοποθέτησε από την πρώτη στιγμή την Οδική Ασφάλεια στην κορυφή των προτεραιοτήτων της, δίνοντας με τρόπους ουσιαστικούς και πρακτικούς νέα δυναμική σε αυτές τις προσπάθειες.

Μέσα από επίμονη, εντατική, συντονισμένη και συλλογική δουλειά όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών, καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπισθούν όλοι οι παράγοντες που συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο και πολυδιάστατο πρόβλημα με τη βελτίωση της ποιότητας των δρόμων μας, την αναβάθμιση της μηχανικής κατάστασης των οχημάτων, την ενδυνάμωση της εποπτείας και της αστυνόμευσης, τη διεύρυνση της ενημέρωσης και της διαφώτισης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών άμεσης περίθαλψης. Όλες οι ενέργειες γίνονται με πρόγραμμα και στόχευση σε ειδικούς τομείς και σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Όσον αφορά την ασφάλεια των δρόμων τόσο στις πόλεις όσο και στις κοινότητες τελικός μας στόχος είναι όλοι οι δρόμοι της Κύπρου να έχουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά και τον εξοπλισμό για να «συγχωρούν», στον μέγιστο βαθμό, τα ανθρώπινα λάθη των οδηγών. Το επίπεδο ασφάλειας των οχημάτων συνεχώς βελτιώνεται με την πλήρη υιοθέτηση ευρωπαϊκών προδιαγραφών για όλα τα καινούργια οχήματα και με την καθιέρωση συστηματικών τεχνικών ελέγχων στα κέντρα επιθεώρησης, αλλά και στους δρόμους.

Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών άμεσης περίθαλψης εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα ριζικής αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων με την αύξηση του αριθμού των σταθμών ασθενοφόρων, τη λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων παγκύπριας εμβέλειας, την εισαγωγή του θεσμού του διασώστη στο πλήρωμα των ασθενοφόρων και τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού των ασθενοφόρων. Μεγάλο μέρος της προσπάθειας μας αφορά τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς όσων χρησιμοποιούν τους δρόμους με μέτρα όπως ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αστυνόμευσης, η εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με εκστρατείες οδικής ασφάλειας και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

Leave a Reply

Επιλογές