Το ενεργειακό κέντρο πρέπει να παραμείνει στρατηγικός στόχος της Κύπρου. Δηλώσεις Νίκου Νικολαΐδη

  • Το ΥΕΕΒΤ χειρίζεται θέματα με τεράστια σημασία, τόσο από πολιτικής σκοπιάς όσο και από οικονομικής σκοπιάς.
  • Μαζί με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του, ο Υπουργός κατάθεσε και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου για τους τέσσερεις τομείς δραστηριοτήτων. Ενέργεια, Εμπόριο, Βιομηχανία, Τουρισμός.

 

  • Σε ότι αφορά τον τομέα της ενέργειας:

 

Επειδή έγιναν διάφορες δηλώσεις σε σχέση με την προοπτική εγκατάστασης ενεργειακού κέντρου στην Κύπρο, ζητήσαμε από τον Υπουργό ένα ξεκαθάρισμα των θέσεων της Κυβέρνησης:

 

Ζητήσαμε από τον Υπουργό να μας επιβεβαιώσει ότι η δημιουργία ενεργειακού κέντρου με σταθμό υγροποίησης Φυσικού Αερίου εξακολουθεί να είναι στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης. Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις γίνουν άμεσα ή μεσοπρόθεσμα. Αυτές οι ρυθμίσεις δικαιολογούνται ή/και επιβάλλονται μόνο για σκοπούς άντλησης ρευστότητας άμεσα, κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα μας.

 

Απ’ εκεί και πέρα, η εγκατάσταση ενεργειακού κέντρου στην Κύπρο θα πρέπει να είναι ένας σταθερός στόχος και δεν πρέπει διασυνδέεται μόνο με τα αποθέματα στο Αφροδίτη. Θα πρέπει να διασυνδεθεί με τα συνολικά αποθέματα της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά και με αποθέματα γειτονικών χωρών.

 

Ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι η εγκατάσταση ενεργειακού εξακολουθεί να είναι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης.

 

Εμείς αναμένουμε να δούμε όλες εκείνες τις ενέργειες από πλευράς κυβέρνησης που θα κρατήσουν ζωντανό και υλοποιήσιμο αυτό το στόχο, και να μην εκφυλιστεί στα πλαίσια προώθησης άλλων λύσεων (από ξένους) που να εξυπηρετούν και άλλες σκοπιμότητες πέρα από το εθνικό συμφέρον της Κύπρου.

 

  • Σε ότι αφορά τους άλλους 3 τομείς (Εμπόριο-Βιομηχανία-Τουρισμός) είναι καθοριστική η συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση. Θα πρέπει η Κυβέρνηση να προχωρήσει στη συγκεκριμενοποίηση των δράσεών του θα ανασχεδιάσουν και θα εκσυγχρονίσουν τους τομείς αυτούς, οι οποίοι μαζί με νέους τομείς, ενεργεία, έρευνα και καινοτομία, θα θέσουν την κυπριακή οικονομία σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά.cyprusdrill-180-1_84545_53l002_b

Leave a Reply

Επιλογές