Τοποθέτηση το Ν. Νικολαΐδη για τις καταγγελίες της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για τον τρόπο διοίκησης του Συνεργατισμού

Συνεδρίαση Επιτροπής Θεσμών – 19/1/2016

 Οι καταγγελίες της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) για τον τρόπο διοίκησης του Συνεργατισμού.

Αρχική τοποθέτηση του Νίκου Νικολαΐδη, Προέδρου της Επιτροπήςsy

 1. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή συνεδρίαση.
 2. Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι να εξετάσει η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής θέματα που αφορούν τους κανόνες χρηστής διοίκησης σε σχέση με το Συνεργατισμό.
 3. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους και στους προσκεκλημένους μας, θα κάνω μια εισαγωγή ως ο εγγράψας το θέμα προς συζήτηση.
 4. Όπως είναι γνωστό το Μάρτιο του 2013, η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα (ΣΚΤ) προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €1,5 δις το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθιστώντας τον Συνεργατισμό στην ουσία μια κρατική επιχείρηση. Τον περασμένο Δεκέμβριο η Βουλή ενέκρινε την περαιτέρω στήριξη του Συνεργατισμού με το ποσό των €200 εκ ανεβάζοντας το ποσό της κρατικής ενίσχυσης στα €1.7 δις. Να σημειωθεί ότι και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενέκρινε την κρατική στήριξη στη βάση των αντίστοιχων Σχεδίων Αναδιάρθρωσης που συμφωνήθηκαν.
 5. Μέσα στα νέα αυτά δεδομένα του Συνεργατισμού στην Κύπρο, η κυπριακή πολιτεία, ως ο κύριος ιδιοκτήτης του, οφείλει να ασκήσει τον προσήκοντα έλεγχο και εποπτεία στη λειτουργία του και ειδικότερα στην εφαρμογή των όρων των δύο σχεδίων αναδιάρθρωσης, τα οποία ήταν προϋποθέσεις για την καταβολή της σημαντικής κρατικής στήριξης που δόθηκε στο Συνεργατισμό, αλλά και για την έγκριση αυτής της στήριξης από τη ΕΕ.
 6. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης συνέρχεται σήμερα και η Επιτροπή Θεσμών. Αν αυτός ο έλεγχος γινόταν με την πρέπουσα σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα και για την ανάλογη σε ότι αφορά στην εμπλοκή του κράτους περίπτωση της Λαϊκής Τράπεζας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της, ίσως η πορεία των εξελίξεων να ήταν διαφορετική. Δεν υπάρχουν περιθώρια να επαναληφθούν τα ίδια λάθη που έγιναν σε σχέση με τη Λαϊκή και για το Συνεργατισμό, τη μοναδική πλέον κυπριακή τράπεζα σε ότι αφορά το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.
 7. Αφορμή για τη σημερινή συζήτηση ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ) στις 4 Νοεμβρίου 2015. Στην ανακοίνωση της η ΕΤΥΚ, αναφέρεται στη Διοίκηση του Συνεργατισμού ότι «χαρακτηρίζεται από μια επιζήμια εσωστρέφεια», ότι «αντί να είναι επικεντρωμένη στη συστηματική και διαρκή προσπάθεια διαχείρισης των σημαντικών επιχειρησιακών ζητημάτων προκειμένου ο Συνεργατισμός να επουλώσει τις πληγές που δημιούργησαν τα λάθη του παρελθόντος και να ανακάμψει, ασχολείται με παιγνίδια εξουσίας και την εμπέδωση της «σύγχρονης» κουλτούρας του κομματικού ρουσφετιού». «Οι δεκάδες προσλήψεις με υψηλές απολαβές που υπάγονται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, αποδεικνύουν την έλλειψη σοβαρής Διοίκησης».
 8. Αυτά λέει, μεταξύ άλλων η ΕΤΥΚ στην ανακοίνωση της στις 4 Νοεμβρίου 2015. Η ανακοίνωση της ΕΤΥΚ έθετε επί τάπητος το θέμα του ελέγχου της πορείας του Συνεργατισμού, και κατά πόσο αυτή η πορεία εξυπηρετεί το στόχο της σωτηρίας του Συνεργατισμού.
 9. Οφείλω να ομολογήσω ότι όταν αποφάσισα την εγγραφή του θέματος δεν υπήρχε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2014. Η Έκθεση αυτή, η οποία κοινοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 2015, και για πρώτη φορά ασχολείται με το Συνεργατισμό, γιατί πλέον, όπως επισημαίνεται πρόκειται για μια κρατική επιχείρηση. Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή υπάρχουν επισημάνσεις σε σχέση με τη λειτουργία και διοίκηση του Συνεργατισμού που συνιστούν σοβαρότατες παραβιάσεις των κανόνων της χρηστής διοίκησης ενός κρατικού πλέον οργανισμού. Θα αναφέρω συνοπτικά κάποιες από τις πλέον σοβαρές από αυτές τις επισημάνεις, γιατί είναι ζητήματα πάνω στα οποία θα ζητήσουμε εξηγήσεις από του παρόντες σήμερα φιλοξενουμένους μας. Οι επισημάνσεις αυτές αφορούν 4 τομείς:
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΔ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΛΠ)
 • ΘΕΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
 • ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΔ

Στην έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει  ότι η Έκθεση Τεχνικής Βοήθειας που ετοιμάστηκε από το ΔΝΤ στα πλαίσια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής και λειτουργίας της Διεύθυνση Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΔΔΜΕΧ),  «καταλήγει σε σημαντικές διαπιστώσεις και εισηγήσεις για αδυναμίες σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο». Η ίδια η ΜΔΜΕΔ σε δική της έκθεση αναφέρει ότι « για αποτελεσματική λύση του προβλήματος των ΜΕΧ χρειάζεται επιτακτικά η χάραξη συνολικής στρατηγικής σε επίπεδο Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα….». Το μέγεθος του προβλήματος και τη μέγιστη προτεραιότητα που πρέπει να του δοθεί φαίνεται στα πιο κάτω στοιχεία που δίνει η έκθεση του ΓΕ:

Δεκέμβρης 2014: ΜΕΔ Συνεργατισμού: €7,32 δις, 55.86%

Αύγουστος 2015: ΜΕΔ Συνεργατισμού: €7,66 δις,  59.35%, αντί μείωσης καταγράφεται αύξηση 4.7% μέσα σε 8 μήνες.

Τα ΜΕΔ του συνεργατισμού τον  Αύγουστο του 2014 ήταν 24% πιο ψηλά από τον μέσο όρο των τραπεζικών ιδρυμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του Συνεργατισμού). Είναι αυτό το πρόβλημα με τα ΜΕΔ που δημιούργησε και τις πρόσθετες επιπρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των €200 εκατ.

 

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Όπως είναι γνωστό, μετά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού το 2013, οι 93 υφιστάμενες τότε ΣΠΕταιρίες συγχωνεύθηκαν σε 18 ΣΠΙ για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εξοικονόμησης πόρων. Αντί να προχωρήσει σε αυτές τις εξοικονομήσεις, η ΣΚΤ από το Γενάρη του 2014 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2015 προσέλαβε 81 συνολικά άτομα, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος προσωπικού.

Πέραν τούτου, ο ΓΕ στην έκθεση του περιγράφει ένα πραγματικά όργιο παρατυπιών στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού:

 • Παραγνώριση υφιστάμενου προσωπικού στην πλήρωση θέσεων
 • Προσλήψεις χωρίς δημοσίευση προκηρύξεων
 • Προσλήψεις ατόμων που δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια της θέσης
 • Προσλήψεις ατόμων που δεν υπέβαλαν καν αίτηση
 • Προσλήψεις σε θέσεις που δεν προβλέπονταν στο οργανόγραμμα

Και πολλές άλλες παρατυπίες που οδήγησαν στο συμπέρασμα που καταγράφεται στην έκθεση του ΓΕ , ότι «…η ΣΚΤ προέβη σε σημαντικό αριθμό προσλήψεων προσωπικού μεσούσης της οικονομικής κρίσης, με τρόπο που αφενός δεν συνάδει σε κάθε περίπτωση με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και αφετέρου κατά παράβαση των αρχών της ισότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας».

Καταγράφονται επίσης μια σειρά από ευρήματα που αφορούν μισθούς προσωπικού, επιδόματα, ωφελήματα, προνομιακά δάνεια, υπηρεσιακά αυτοκίνητα κλπ, των οποίων η λογική και η αναγκαιότητα ελέγχονται, για ένα τραπεζικό ίδρυμα, για το οποίο έχουν ληφθεί μέτρα στήριξης με μεγάλο κόστος στον φορολογούμενο πολίτη.

Η εισήγηση του ΓΕ δεν θα μπορούσε να είναι άλλη παρά η καταγραμμένη στη έκθεση έκκληση προς τον ΥΠΟΙΚ, που εκπροσωπεί το βασικό μέτοχο της ΣΚΤ, να προχωρήσει στη λήψη άμεσων μέτρων για συγκράτηση και μείωση των λειτουργικών εξόδων του συνεργατισμού.

 

 1. ΘΕΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Στην έκθεση του Ο ΓΕ κάνει ειδική αναφορά στο θέμα της παραίτησης του τέως ΓΔ τον Ιούνιο του 2015 και του διορισμού του νέου ΓΔ, εγείροντας θέματα υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης και μη διάκρισης μεταξύ της διεύθυνσης και της διοίκησης της ΣΚΤ.

Εγείρονται επίσης θέματα αρχής αναφορικά με την ορθότητα της άμεσης μεταπήδησης του Προέδρου της Επιτροπείας της ΣΚΤ στη θέση του ΓΔ. Περαιτέρω διαπιστώνονται μια σειρά από σημεία στην όλη διαδικασία διορισμού του νέου ΓΔ, τα οποία οδηγούν το ΓΕ στο συμπέρασμα, όπως καταγράφεται, ότι «ο τρόπος που ενήργησε η Επιτροπεία καταστρατηγεί  την αρχή της διαφάνειας και  αναιρεί τη διαδικασία που η ίδια έχει καθορίσει».

 

 

 1. Αφήνω τελευταία μια αναφορά στην έκθεση του ΓΕ σε σχέση με ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ. Αναφέρω αυτολεξεί τη σχετική αναφορά:

«Παρόμοια θέματα με αυτά που εγείρονται αναφορικά με την υπόθεση της ΣΠΕ Αγίας Φύλας, για την οποία καταχωρήθηκαν στο Κακουργιοδικείο σωρεία κατηγοριών εναντίον 6 προσώπων και διερευνώνται αδικήματα, μεταξύ των οποίων συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνομωσία για καταδολίευση, πλαστογραφία και απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, που διαπράχθηκαν κατά τη χρονική περίοδο 2006-2009 για 22 συνολικά περιπτώσεις δανείων ύψους €9,5 εκ., ενδέχεται να προκύπτουν από παρατηρήσεις οι οποίες εγείρονται σε προηγούμενες εκθέσεις της  Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (ΕΥΣΕ), ωστόσο δεν φαίνεται να προωθήθηκαν έγκαιρα».  Και προχωρεί παραθέτοντας ενδεικτικά 7 παραδείγματα για ισάριθμες ΣΠΕ από όλη την Κύπρο. Η έκθεση του ΓΕ καταλήγει στο αυτονόητο αλλά σοβαρότατο συμπέρασμα ότι:

«Όπως προκύπτει από τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στις εκθέσεις αυτές γίνονται σημαντικές αναφορές για θέματα κανόνων χρηστής οικονομικής διαχείρισης, παραβιάσεις διαδικασιών, καθώς και πιο σοβαρά θέματα παρατυπιών, διαπλοκής και κακοδιαχείρισης».

 

 1. Για όλα αυτά τα ζητήματα, ελπίζω να έχουμε σήμερα απαντήσεις και διευκρινήσεις. Απαντήσεις και διευκρινίσεις που να μας δώσουν μια αντικειμενική εικόνα των πραγματικών δεδομένων στο Συνεργατισμό και στο τι πρέπει να γίνει για να στηριχτεί αυτός ο τόσος σημαντικός θεσμός για τον κυπριακό λαό και την οικονομία του τόπου.

 

Leave a Reply

Επιλογές