Τι πετύχαμε μέσα στο 2009 / Πρόταση στο Υπουργικό Συνβούλιο

Ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων πρόταση για μέτρα που θα έχουν ισχύ για όλη την κρατική μηχανή. Την πρόταση θα επεξεργαστεί η Νομική Υπηρεσία και στη συνέχεια θα προωθηθεί για ψήφιση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την πρόταση:

Κάθε κτίριο που στεγάζει κρατικές υπηρεσίες και διαθέτει ήδη τις απαραίτητες διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρίες πρέπει:

1. Να φέρει στην είσοδο ευκρινή σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Προσβασιμότητας, με το οποίο θα δηλώνεται ότι το κτίριο είναι προσπελάσιμο για χρήστες τροχοκαθίσματος και διαθέτει τις ανάλογες διευκολύνσεις.

2. Να φέρει εσωτερικά ευκρινή σήμανση καθοδήγησης προς τις διευκολύνσεις των ατόμων με αναπηρίες, όπως: ανελκυστήρα, ράμπα για τροχοκαθίσματα, προσβάσιμο χώρο υγιεινής κ.λπ. Όλες οι προσφερόμενες εξυπηρετήσεις πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα με το ανάλογο εικονόγραμμα.

3. Οι χώροι υγιεινής πρέπει να διαθέτουν σύνδεση με το σύστημα συναγερμού του κτιρίου, η οποία εκτός από ηχητικό σήμα πρέπει να διαθέτει παράλληλα οπτική προειδοποίηση για τα άτομα με προβλήματα ακοής.

4. Εγκατάσταση μονάδας φόρτισης για τα ηλεκτρικά καθίσματα των ατόμων με αναπηρίες σε υπηρεσίες όπου υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού.

5. Όπου υπάρχουν θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού ή πάγκοι υποδοχής και πληροφοριών, θα ορίζεται τμήμα αυτών σε ύψος 80 εκ. για την εξυπηρέτηση των ατόμων που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.

6. Σε όλα τα κτίρια με εξυπηρέτηση κοινού, θα κατασκευάζεται επί του δαπέδου «οδηγός τυφλών» που θα οδηγεί από την είσοδο μέχρι τα ταμεία ή πάγκους που προορίζονται για χρήση από άτομα με αναπηρίες.

7. Κάθε υπηρεσία που έχει εξυπηρέτηση κοινού, θα διαθέτει δύο τουλάχιστον χώρους στάθμευσης για αυτοκίνητα ατόμων με αναπηρίες, με πινακίδα που θα φέρει το σχετικό σήμα καθώς και την αναγραφή: «Χώρος στάθμευσης προορισμένος αποκλειστικά για άτομα με αναπηρίες». Ο χώρος αυτός πρέπει να βρίσκεται κοντά στην είσοδο.

8. Θα αναρτηθεί σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες με εξυπηρέτηση κοινού, στα σημεία αναμονής, καθώς και στα γραφεία που εμπλέκονται στη διαδικασία, πινακίδα με την αναγραφή: «Τα άτομα με αναπηρία εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα».

Το Έτος Προσβασιμότητας 2009 ήταν η αφορμή για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να προωθήσει στην κυβερνητική υπηρεσία αλλά και ανάμεσα στους πολίτες την αρχή της προσβασιμότητας. Τέθηκαν οι βάσεις και χαράχτηκαν πορείες για το μέλλον, μέχρι του σημείου που θα έχουμε κάνει ένα δομημένο περιβάλλον ασφαλές, φιλικό και άνετο για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Leave a Reply

Επιλογές