Σχέδιο Ψηφίσματος και τροπολογίες καταθέτει η ΕΔΕΚ για τις ιδιωτικοποιήσεις των Ημικρατικών Οργανισμών

Ο Βουλευτής Νίκος Νικολαΐδης δήλωσε ότι η ΕΔΕΚ θα καταθέσει Σχέδιο Ψηφίσματος και τροπολογίες σχετικά με το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικοποιήσεις των Ημικρατικών Οργανισμών.

Το Σχέδιο Ψηφίσματος και οι Τροπολογίες:

Κ.Σ. ΕΔΕΚ – ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Έχοντας μελετήσει τις επιπτώσεις που είναι δυνατόν να υπάρξουν από την απώλεια του κρατικού ελέγχου επί της ΣΥΤΑ, της Αρχής Ηλεκτρισμού και της Αρχής Λιμένων και  υπό το φως και των όσων, τόσο το Υπουργείο Άμυνας όσο και η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς καθώς και οι διευθύνσεις των πιο πάνω Ημικρατικών Οργανισμών κατέθεσαν ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας,

προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

1. ΣΥΤΑ, ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων είναι μεγάλης σημασίας και υψίστης προτεραιότητας για την εθνική ασφάλεια της Κύπρου, αφού είναι καθοριστική η συμβολή των τριών αυτών οργανισμών στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς και της προτεραιότητας στην υποστήριξη και διάθεση υλικών.

2.  Οι συγκεκριμένοι Ημικρατικοί Οργανισμοί έχουν κηρυχθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως Υπηρεσίες ΠΣΕΑ (Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης). Συναφώς έχουν εκπονηθεί σχέδια παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών σε περιόδους κρίσεων ή πολέμου. Τα σχέδια αυτά είναι «άκρως απόρρητα» και δεν πρόκειται ασφαλώς να δημοσιοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για ευνόητους λόγους.

3. Είναι προφανές από τα όσα κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας ότι θα αποτελούσε εθνική  αυτοχειρία και βαρύτατο και θανατηφόρο πλήγμα για την εθνική μας ασφάλεια, η διασάλευση της απρόσκοπτης, χωρίς διακοπή και κυρίως εμπιστευτικής και από προσωπικό αξιόπιστο και αφοσιωμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία, παροχή των υπηρεσιών αυτών, εξαιτίας της προώθησης της αποκρατικοποίησης των συγκεκριμένων αυτών Ημικρατικών Οργανισμών με απώλεια του κρατικού ελέγχου. Είναι επίσης προφανές από τα όσα έχουν κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας από τους αρμοδίους, ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν υπάρχει σχεδιασμός και κατοχύρωση των πτυχών της εθνικής ασφάλειας σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση των Οργανισμών αυτών.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω κρίνεται αναγκαία η αναστολή προώθησης οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης, που θα αλλοιώνει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Ημικρατικών Οργανισμών ΣΥΤΑ, ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων μέχρι τη συμπλήρωση των μελετών, των σχεδιασμών και της οριστικής διαμόρφωσης των προϋποθέσεων διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας της χώρας, στην όποια περίπτωση και με οποιαδήποτε μορφή ιδιωτικοποίησης /αποκρατικοποίησης των πιο πάνω Ημικρατικών Οργανισμών.

Για όλους αυτούς τους λόγους , η Βουλή αποφασίζει την αναστολή της ψηφοφορίας για το Νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία και ολοκλήρωση των μελετών και σχεδιασμών και ο καθορισμός των αναγκαίων  προϋποθέσεων κατοχύρωσης των υψίστης σημασίας πτυχών της εθνικής ασφάλειας προ οποιασδήποτε ενδεχόμενης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που θα διαφοροποιούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Ημικρατικών Οργανισμών ΣΥΤΑ, ΑΗΚ, και Αρχή Λιμένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΣ ΕΔΕΚ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΟΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

  1. Τροποποίηση 1: Άρθρο 2 – Ορισμός Περιουσιακών Στοιχείων

Προσθήκη στο τέλος: «Νοείται ότι εξαιρούνται οποιαδήποτε συμβόλαια ανάθεσης ή δικαιώματα που αφορούν τις έρευνες στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη»

 

  1. Τροποποίηση 2: Άρθρο 2 – Ορισμός Φορέα Υποκείμενου σε Αποκρατικοποίηση:

Προσθήκη στο τέλος: «Νοείται ότι το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου θα εκδίδεται αφού προηγηθεί σχετική τροποποίηση του Άρθρου 122 του Συντάγματος».

 

  1. Τροποποίηση 3: Άρθρο 4 – Μέθοδοι αποκρατικοποίησης:

Προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 4(1): «Νοείται ότι  όσον αφορά την Αρχή Τηλεπικοινωνιών και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ως μέθοδος αποκρατικοποίησης δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο η μετοχοποίηση εκάστου οργανισμού με τη συμμετοχή του κράτους σε ποσοστό που δεν είναι μικρότερο από το 50% συν μια μετοχές του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Νοείται περαιτέρω ότι όσον αφορά την Αρχή Λιμένων Κύπρου, δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί μέθοδος αποκρατικοποίησης η οποία να αποξενώνει τον Οργανισμό από οποιεσδήποτε υποδομές ή ακίνητη ιδιοκτησία»

 

  1. Τροποποίηση 4: Άρθρο 5 – Στάδια αποκρατικοποίησης φορέα υποκείμενου σε αποκρατικοποίηση:

Αντικατάσταση της παραγράφου 5(γ) με: «καθορισμός των ειδικών θεμάτων και τομέων δραστηριότητας που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και τα οποία θα εξαιρούνται ρητά από το πεδίο αποκρατικοποιήσεων οργανισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επιφυλάσσοντας την ευθύνη ελέγχου και διαχείρισης των ειδικών αυτών θεμάτων και τομέων αποκλειστικά υπέρ του κράτους»

Leave a Reply

Επιλογές