Ο Νίκος Νικολαΐδης εξήγγειλε την υποψηφιότητά του για τη Δημαρχία της Λεμεσού

Σε μια πρωτοφανή για το μέγεθος και το ενθουσιώδες κλίμα της συγκέντρωση, με την παρουσία πέραν των 700 δημοτών της Λεμεσού, έγινε απόψε η  επίσημη εξαγγελία της ανεξάρτητης υποψηφιότητας του Νίκου Νικολαΐδη για τη Δημαρχία Λεμεσού, με σύνθημα «Παίρνουμε τη σκυτάλη…για ακόμα καλύτερη Λεμεσό».

 

Ο Νίκος Νικολαΐδης, αφού ευχαρίστησε τον μεγάλο αριθμό φίλων και υποστηρικτών του εξήγησε το σκεπτικό της δικής του υποψηφιότητας και το όραμα του για μια ακόμη καλύτερη Λεμεσό.

«Έχω πλήρη συναίσθηση της βαριάς κληρονομιάς που κουβαλά η Δημαρχία της Λεμεσού και στέκομαι απέναντι σας με μια μόνο υπόσχεση: Ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας, θα προσπαθήσω να υπηρετήσω τη Λεμεσό και εσάς διαθέτοντας και την τελευταία ικμάδα της δύναμης μου,» ανέφερε ο Νίκος Νικολαΐδης.

 

Η εξαγγελία του Νίκου Νικολαΐδη εστιάζει στους ακόλουθους άξονες:

 

(α) Μια ανεξάρτητη και πέρα από κομματικές δεσμεύσεις και άλλες σκοπιμότητες υποψηφιότητα. Μόνη μας έγνοια η Λεμεσός!

(β) Αναβάθμιση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης – χρηστή διοίκηση – διαφάνεια – λογοδοσία. Καμία ανοχή στη διαφθορά και στη διαπλοκή, τακτική δημόσια λογοδοσία του Δημάρχου.

(γ)   Συλλογικότητα – δημόσια διαβούλευση. Συνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία με τον απλό δημότη – αξιοποίηση επιστημονικής γνώσης και συλλογικής εμπειρίας των οργανωμένων σύνολα της Λεμεσού.

(δ) Ισόρροπη ανάπτυξη – μακροπρόθεσμος σχεδιασμός – πολεοδομική ταυτότητα. Δημιουργία Master Plan για πιο ισόρροπη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη της Λεμεσού.

(ε)   Δήμος με ανθρώπινο πρόσωπο – ποιότητα ζωής και καθημερινές ανάγκες του απλού πολίτη.

(στ) Ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Δήμος Λεμεσού να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στο να συντονίσει, να διευκολύνει και να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων παραγόντων για υλοποίηση του στόχου αυτού.

(ζ)   Οι συνοικίες μπροστά. Πέρα από το παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της πόλης, υπάρχει και η «αθέατη» πλευρά της Λεμεσού, οι συνοικίες της δυτικής, βόρειας και ανατολικής Λεμεσού, όπου διαμένει και η μεγάλη μάζα των δημοτών. Είναι η ώρα να περάσουν και αυτές οι περιοχές στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος του Δήμου.

(η) Αστική κινητικότητα και κυκλοφοριακό. Ο στόχος είναι η μείωση της διακίνησης με το ιδιωτικό αυτοκίνητο και η αύξηση της διακίνησης με δημόσιες συγκοινωνίες και εναλλακτικά μέσα. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός υποδειγματικό συστήματος δημόσιων μεταφορών στη Λεμεσό, με ζέση και όραμα, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του πολίτη, του εργαζόμενου, του μαθητή, του ηλικιωμένου και  του επισκέπτη και να διευκολύνει την πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

(θ)       Πολιτισμός και αθλητισμός.  Ενθάρρυνση  στην πολιτιστικής δημιουργίας και την πρακτική στήριξη των πολλών και αξιόλογων καλλιτεχνών και δημιουργών που έχει σήμερα η Λεμεσός μας. Δημιουργία πολλών και παράλληλων πυρήνων πολιτισμού στο κέντρο της πόλης και στην περιφέρεια. Διαφύλαξη του πολιτισμού μας τόσο από το λαϊκισμό όσο και από τον ελιτισμό.

(ι)    Βελτιστοποίηση δημοτικής μηχανής – εξυπηρέτηση του δημότη. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εταιρικής διακυβέρνησης, πάταξη της γραφειοκρατίας με τη μεγαλύτερη δυνατή χρήση του διαδικτύου για εξυπηρέτηση του δημότη, αύξηση της παραγωγικότητας, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και ισχυροποίηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.

 

Ο Νίκος Νικολαΐδης εξήγγειλε τη συνδιαμόρφωση των προτάσεών του για τη Λεμεσό μέσα από συναντήσεις που θα έχει με οργανωμένα σύνολα και πολίτες της Λεμεσού, καθώς και με τη λειτουργία ενός διαδικτυακού φόρουμ για διεξαγωγή αμφίδρομης συζήτησης και ζύμωσης, έτσι ώστε να μαζευτούν ιδέες και προτάσεις, οι οποίες, αφού τύχουν επεξεργασίας από την Ομάδα Προγραμματικών Προτάσεων και από τεχνοκράτες, να δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημαρχία. Οι προτάσεις θα  παρουσιαστούν σε δημοσιογραφική διάσκεψη και θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

 

Επισυνάπτονται φωτογραφίες από την εξαγγελία.

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ

ΛΕΜΕΣΟΣ, 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 nn-exaggelia

Leave a Reply

Επιλογές