Ο βουλευτής Ν. Νικολαΐδης μίλησε στην Ολομέλεια της ΚΣΣΕ, για τη διαφάνεια στα ΜΜΕ

Ολομέλειας της ΚΣΣΕΟ βουλευτής κ. Νίκος Νικολαΐδης μίλησε στην Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), για το θέμα της ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και στην ηθική που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τα ΜΜΕ σε ένα συνεχώς  μεταβαλλόμενο περιβάλλον.  Ο Κύπριος βουλευτής ανέφερε ότι η δημοκρατία  προϋποθέτει αφενός, τη ύπαρξη και λειτουργία ποικίλων και ποιοτικών ΜΜΕ και αφετέρου, την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε αυτά. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα ενδεχόμενα οικονομικά και άλλα συμφέροντα που δυνατό να επηρεάζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία  των μεταδιδόμενων πληροφοριών και ειδήσεων, πρόσθεσε, είναι καθοριστικής σημασίας στην αναζήτηση και απαίτηση του πολίτη για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία.  Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν αυξημένα οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα διαφθοράς.

Η ενημέρωση του πολίτη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός έκαστου ΜΜΕ, πρέπει, ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης, να κατοχυρώνεται από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ΜΜΕ σε κάθε χώρα, και τις αρμοδιότητες που δύνανται να ασκήσουν οι εποπτικές αρχές στην άσκηση του επιβαλλόμενου ελέγχου. Ωστόσο, υπογράμμισε ο κ. Νικολαΐδης, η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού και νομικού πλαισίου δεν αρκεί. Θα πρέπει, συμπλήρωσε,  οι νόμοι να εφαρμόζονται  και να επιβάλλονται αποτρεπτικές  ποινές και πρόστιμα σε περιπτώσεις  παραβίασης του νόμου.

Η ΚΣΣΕ, εξήγησε ο κ. Νικολαΐδης έχει επανειλημμένα ασχοληθεί με το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας και ανεξαρτησίας των ΜΜΕ και ως συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα κράτη μέλη του Οργανισμού, έχουν συμβατική υποχρέωση να λάβουν διορθωτικά μέτρα στη βάση των κανόνων που περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση.

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα, επεσήμανε ο Κύπριος βουλευτής, είναι αυτό της ύπαρξης και χρήσης ενός κώδικα δεοντολογίας για τους δημοσιογράφους και τα ΜΜΕ γενικότερα, μέσα από τον οποίο θα επιτυγχάνεται η αυτορύθμιση και ο αυτοέλεγχος του επαγγέλματος.  Ένας τέτοιος μηχανισμός, εξήγησε ο κ. Νικολαΐδης, αποτελεί όχι μόνο ένα πλαίσιο αναφοράς για την εύρυθμη λειτουργία των ΜΜΕ αλλά και ένα είδος προτύπου  για την προστασία και διασφάλιση  της ποιότητας των ΜΜΕ. Ακολουθώντας ένα τέτοιο σύστημα, οι δημοσιογράφοι θα καταστούν εν γένει λιγότερο επιρρεπείς σε πιέσεις που δυνατό να πλήξουν την ανεξαρτησία και αξιοπιστία του θεσμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κατέληξε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Leave a Reply

Επιλογές