Ο βουλευτής κ. Νίκος Νικολαϊδης για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Μιλώντας σήμερα στις απογευματινές εργασίες της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) για την ανάγκη ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ο βουλευτής κ. Νίκος Νικολαϊδης ανέφερε ότι εκτός από την οικονομική κρίση που πλήττει την αγορά εργασίας αριθμό κρατών μελών, οι εργοδότες του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν αυξημένα διαρθρωτικά προβλήματα που δυσχεραίνουν τη δυνατότητά τους να προσφέρουν αξιοπρεπή εργασία σε όλους τους εργαζομένους.

Η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η επένδυση σ’ αυτήν, τόνισε ο Κύπριος βουλευτής, μπορεί εν μέρει να περιορίσει τις πολύ αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων στην αγορά εργασίας. Τέτοια προγράμματα, εξήγησε ο κ. Νικολαϊδης, είναι δυνατό να βελτιώσουν αισθητά τις δεξιότητες των εργαζομένων, επιτρέποντάς τους ν’ ανταποκριθούν καλύτερα στις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Επίσης, ανέφερε, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση συνεισφέρει στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Χαιρέτισε δε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εγκρίνει την παροχή βοήθειας και χρηματικής ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε απολυμένους εργαζομένους στην Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία και Ολλανδία μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων συμβουλών και εκπαίδευσης για επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ο κ. Νικολαϊδης επεσήμανε πως είναι επάναγκες να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση τέτοιων επαγγελματικών προγραμμάτων οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου ή και άλλοι εθνικοί περιορισμοί που ενδεχομένως να υπάρχουν. Είναι εξίσου σημαντικό, πρόσθεσε, να εμπλέκονται όλοι οι σχετικοί φορείς, σε τοπικό και  περιφερειακό επίπεδο, ώστε τα προγράμματα αυτά να είναι στοχευμένα και αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου.

Καταλήγοντας, ο κ. Νικολαϊδης ανέφερε ότι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε χώρας, αντανακλά και το επίπεδο κοινωνικής ευαισθησίας που επιδεικνύει το κάθε κράτος προς τους εργαζομένους του. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό, τόνισε, η στήριξη και η επένδυση στην επαγγελματική του κατάρτιση, με στόχο την αξιοποίηση ενός ευέλικτου, δυναμικού και προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, ανθρώπινου δυναμικού τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014nikos-nikolaidis

Leave a Reply

Επιλογές