Ομιλία Υπουργού στη δημοσιογραφική διάσκεψη που είχε ως θέμα την Εκστρατεία Προσβασιμότητας, 12-12-2008

Θέλω να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας δημοσιογραφική διάσκεψη, που έχει ως θέμα την Εκστρατεία Προσβασιμότητας.

Το Υπουργείο μας διοργανώνει αυτή την εκστρατεία με στόχο την ανεμπόδιστη, ασφαλή και αυτόνομη διακίνηση όλων των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας.

Μια Εκστρατεία που θα διανύσει ολόκληρο το 2009, το οποίο εξαγγέλλουμε ως «Έτος Προσβασιμότητας», με στόχο αφενός την αλλαγή της στάσης του κόσμου, αλλά και την υιοθέτηση εκ μέρους του Υπουργείου και των Τμημάτων του, μέτρων που να διασφαλίζουν την Αρχή της προσβασιμότητας.

Η εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας θα είναι πλέον προτεραιότητα για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και των Τμημάτων του και η δέσμευση για υλοποίηση όλων εκείνων των έργων που διασφαλίζουν ένα περιβάλλον φιλικό και προσπελάσιμο για όλους τους συμπολίτες μας, αποτελεί ένα από τους σκοπούς της Εκστρατείας.

Δυστυχώς, σήμερα, όσον αφορά ακριβώς αυτό το δικαίωμα της άνετης και ασφαλούς διακίνησης, οι πόλεις μας, έχουν μείνει, ή τις έχουμε αφήσει, στον 20ο αιώνα, θα έλεγα…

Η οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια όλων των Τμημάτων μας και η συνεργασία με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, μπορεί να επιφέρει την αλλαγή εκείνη στην νοοτροπία, που αποτελεί και το κύριο εμπόδιο στην ένταξη όλων των εμποδιζόμενων ατόμων. Αυτό είναι εξάλλου χρέος μας, ως σύγχρονης, δίκαιης και υπεύθυνης Πολιτείας.

Στους βασικούς στόχους λοιπόν του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, είναι η ισότιμη πρόσβαση των Εμποδιζόμενων ατόμων σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και των Τμημάτων του. Δηλαδή, στις εναέριες, θαλάσσιες και επίγειες μεταφορές, καθώς και στα Δημόσια κτίρια και πεζοδρόμια.

Στο σημείο αυτό, θέλω πριν προχωρήσω να δούμε μαζί ποια είναι τα εμποδιζόμενα άτομα, τα άτομα δηλαδή που εμποδίζονται στην κίνησή τους λόγω έλλειψης κατάλληλων διευκολύνσεων.

Οι διάφορες μελέτες λοιπόν μας ενημερώνουν ότι τα Εμποδιζόμενα Άτομα αποτελούν το 45 % του πληθυσμού. Το ποσοστό αυτό αναλύεται ως εξής: άτομα με αναπηρία 10%, ηλικιωμένοι 60-74 ετών 15%, υπερήλικες άνω των 75 ετών 8 %, νήπια 0-4 ετών και συνοδοί 11%, έγκυες 1,5 %.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ό,τι όλοι θα γεράσουμε κάποια μέρα, τότε μπορούμε να πούμε πως είμαστε όλοι εν δυνάμει εμποδιζόμενα άτομα!

Για το κράτος μας, η εξασφάλιση των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ως υπεύθυνο για όλο το φάσμα της κινητικότητας στον τόπο μας, οφείλει να διασφαλίσει το θεμελιώδες δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες.

Φιλοδοξούμε, ότι με το Έτος Προσβασιμότητας 2009, θα ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά τον πήχη των απαιτήσεων μας ως κοινωνία, σε θέματα άνετης και ασφαλούς διακίνησης.

Συγκεκριμένα, στοχεύουμε να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη προσπέλασιμότητα στα κτίρια όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας και των Τμημάτων του, αλλά και των δράσεων που αναλαμβάνουν. Έχω ήδη συσκεφθεί προσωπικά με τους Διευθυντές των Τμημάτων,και τους ζήτησα να θέσουν ως θέμα προτεραιότητας και να εφαρμόσουν την Αρχή της Προσβασιμότητας σε όλες τις δράσεις των Τμημάτων τους.

Οι Δράσεις των Τμημάτων

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι ουσιαστικά υπεύθυνο για τα πεζοδρόμια και τις διαβάσεις στους κεντρικούς δρόμους αλλά και τα δημόσια κτίρια.

Πεζοδρόμια

 • Η συστηματική αναβάθμιση των πεζοδρομίων και των ραμπών που κατασκευάζονται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στους δρόμους που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του, γίνεται με τις τελευταίες προδιαγραφές που προνοούν τις σωστές κλίσεις και ενσωματώνουν όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την ανεξάρτητη διακίνηση των ατόμων με αναπηρία. Η καλή συνεργασία με τους οικείους Δήμους με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση του σχεδιασμού των διευκολύνσεων, όπως ράμπες και διαβάσεις πεζών, είναι ουσιαστική για το τελικό αποτέλεσμα.
 • Η προσπάθεια και η μελέτη για εξεύρεση σχεδιασμών και προτύπων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων χρηστών, όπως ο οδηγός όδευσης τυφλών που ήδη εφαρμόζεται, ίσως με κάποιες αδυναμίες μέχρι σήμερα, είναι συνεχής.
 • Το Τμήμα Δημοσίων Έργων είναι επίσης επιφορτισμένο με την αποκατάσταση της προσβασιμότητας σε δημόσια κτίρια που στεγάζουν Κρατικές Υπηρεσίες, με ένα κοντύλι της τάξης των €100.000 κάθε χρόνο, που θα αυξηθεί.
 • Στους στόχους για το 2009, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει συμπεριλάβει και το πολύ σημαντικό θέμα της κατάλληλης σήμανσης των Δημόσιων κτιρίων όσον αφορά την προσβασιμότητα τους αλλά και τις διευκολύνσεις που παρέχουν.

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Λεωφορεία – ειδικά Ταξί

Στις σύγχρονες κοινωνίες δεν νοείται πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα της ανεμπόδιστης διακίνησης, μέσω των δημόσιων Μέσων μεταφοράς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε μία πρόταση Οδηγίας σχετικά με ειδικές προβλέψεις, που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα σε λεωφορεία και πούλμαν.

 • Μέσω του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος, προγραμματίζεται η σταδιακή αντικατάσταση των λεωφορείων, με νέα χαμηλοδάπεδα, φιλικά προς κάθε κατηγορίας χρήστη. Τα νέα αυτά χαμηλοδάπεδα λεωφορεία, θα επιτρέπουν σε Αμεα που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα να εισέρχονται αυτόνομα, όπως και οι ηλικιωμένοι, ή άτομα με κάποιο άλλο πρόβλημα κινητικότητας. Πρόκειται για μια δυναμική αλλαγή που βρίσκεται στην φάση της επεξεργασίας, για να επιλυθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που σχετίζονται με το καθεστώς ιδιοκτησίας, Το κόστος θα το επωμισθούν οι εταιρείες που θα αναλάβουν την παροχή της Υπηρεσίας των δημόσιων μεταφορών.
 • Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων θα αρχίσει από το 2009 και θα τελειώσει σε μια 5ετία.
 • Αντιλαμβάνεστε ότι με τα νέα λεωφορεία, απαιτείται και νέος σχεδιασμός των στάσεων με όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις, ώστε όλοι οι πολίτες, ασχέτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης, να μπορούν αυτόνομα να επιβιβάζονται και να ενημερώνονται σωστά για την διαδρομή τους. Αυτό βέβαια, ισχύει και για τα άτομα με προβλήματα όρασης και ακοής.
 • Απαιτούνται επίσης νέες διαδρομές και ωράρια προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ναι, είμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της διαδρομής και ίσως πολλοί να σκέφτονται πως έχουμε αργήσει για τις αλλαγές αυτές. Όμως πιστεύω ότι το έτος προσβασιμότητας θα βοηθήσει κατά πολύ στην πιο γρήγορη εμπέδωση των αναγκών και απαιτήσεων της Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Κυπριακής Κοινωνίας.

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

 • Πριν ένα περίπου μήνα άρχισε τη λειτουργία του ο νέος αερολιμένας Πάφου και τον Νοέμβριο του 2009, αναμένεται η παράδοση των νέων εγκαταστάσεων του αερολιμένα Λάρνακας. Οι αερολιμένες αυτοί έχουν σχεδιαστεί με σύγχρονα πρότυπα και πιστεύω πως θα εξυπηρετούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα άτομα μειωμένη κινητικότητα που θα ταξιδεύουν αεροπορικώς.
 • Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έχει την ευθύνη της επιτήρησης της σωστής εφαρμογής του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Σκοπός του Κανονισμού είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στις αεροπορικές μεταφορές και να διασφαλίσει ότι τους παρέχεται η απαραίτητη συνδρομή, όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
 • Επιπρόσθετα, το υπουργείο μας απαίτησε την σύσταση Επιτροπής Χρηστών αεροδρομίου όπως προτρέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου θα εκπροσωπούνται και τα Ατομα με Αναπηρία, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό το οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με τη διευκόλυνση τους.

Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Στην σχετική έκθεση του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρεται ό,τι όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι προσβάσιμες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Όμως υπάρχουν πλοία που λόγω της παλαιότητας τους δεν μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις ώστε να παρέχεται προσβασιμότητα. Εντός του 2009, όπως μου αναφέρει το Τμήμα, θα ετοιμαστούν οι πλατφόρμες που θα ευκολύνουν την προσβασιμότητα στα πλοία. Η επίτευξη του στόχου της προσβασιμότητας των πλοίων όμως, απαιτεί από εμάς αρκετή δουλειά.

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών αναφέρει ότι από τα 52 Ταχυδρομικά Γραφεία τα 48, είναι προσβάσιμα σε Άτομα με αναπηρία.

Παρόλο που φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους πάγκους σε κάποια Ταχυδρομικά γραφεία, η όλη κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Κατά το 2009 θα καταβληθεί προσπάθεια για δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τα υπόλοιπα Γραφεία, ενώ παράλληλα θα γίνουν βελτιώσεις και στα Γραφεία που παρέχουν σήμερα πρόσβαση, για την άνετη και ασφαλή διακίνηση αναπήρων προσώπων.

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τέλος σας μεταφέρω την αναφορά του Τμήματος Αρχαιοτήτων όπου με διαβεβαιώνουν ότι το 90 % των αρχαιολογικών χώρων είναι προσβάσιμο, ενώ για το 2009 προγραμματίζονται:

 1. Οι εργασίες για το νέο στέγαστρο οικίας Θησέα, Ορφέα και Αιώνα στην Πάφο, έργο που εντάσσεται στην ευρύτερη μελέτη αναβάθμισης του χώρου.
 2. Ο Αρχαιολογικός χώρος Πέγειας.
 3. Η Βασιλική Χρυσοπολίτισσας.
 4. Το Μουσείο Κουκλιών

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας

Στο Υπουργείο εδρεύει επίσης και η Μονάδα Οδικής Ασφάλειας που έχει μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει στην ασφαλή διακίνηση όλων των πολιτών. Μελετώντας μέτρα και προτείνοντας πολιτικές που σκοπό έχουν την προστασία κυρίως των ευάλωτων χρηστών των δρόμων.

Μονάδα Ενίσχυσης των Δημόσιων Μεταφορών.

Λειτουργούν επίσης δύο Επιτροπές προσβασιμότητας που συντονίζονται από το Γραφείο Σχεδιασμού, για την προσβασιμότητα των πεζοδρομίων η μία και των Παραλιών η άλλη, που έργο έχουν την προώθηση μέτρων που ενισχύουν την προσβασιμότητα.

Δραστηριότητες Εκστρατείας:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του «έτους Προσβασιμότητας,2009» θα υπάρξουν εκδηλώσεις όπως:

II Σεμινάρια για:
α) την Προσβασιμότητα στο Δομημένο περιβάλλον,
β) τον Οδηγό Όδευσης Τυφλών.

Μέσα στους στόχους του Έτους Προσβασιμότητας, σημαντικό ρόλο θα έχει και η συνεργασία με την Ένωση Δήμων και την Αστυνομία για:

 • Αύξηση των χώρων στάθμευσης για ΑμεΑ, στα αστικά κέντρα.
 • Αύξηση του ποσού για την παράνομη στάθμευση σε χώρους που προορίζονται για τα ΑμεΑ.
 • Αυστηρή αστυνόμευση των χώρων στάθμευσης ΑμεΑ.
 • Συνεργασία ΤΟΜ και Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου για ενημερωτικό κάρτας Στάθμευσης ΑμεΑ.

Έχει συσταθεί ακόμη, Επιτροπή η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση των Δράσεων του Έτους Προσβασιμότητας 2009, με συμμετοχή των εκπροσώπων των Τμημάτων που σαν Έργο έχουν την παρακολούθηση, με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, του έτους Προσβασιμότητας. Στην Επιτροπή αυτή θα κληθούν να συμμετάσχουν και η Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρία.

Μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης σε συνεργασία με τις οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία, θα αρχίσουν επιτόπιες επισκέψεις σε κυβερνητικά κτίρια για πιστοποίηση του βαθμού προσβασιμότητας.

Υπολογίζουμε πολύ στη συμμετοχή και στη συνεργασία των εκπροσώπων των οργανώσεων αναπήρων. Εξ άλλου στο Υπουργείο εδρεύει και το Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία το οποίο έχει ρόλο σημαντικό να παίξει στην επικοινωνία με τις Οργανώσεις ΑμεΑ και τη δρομολόγηση των αλλαγών που σχεδιάζονται.

Κλείνοντας πρέπει να σας πω ότι η Εκστρατεία Προσβασιμότητας στοχεύει ακόμη να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε θέματα αναπηρίας και μειωμένης κινητικότητας, και να υπογραμμίσει τα οφέλη που απορρέουν από μία Ευρώπη που σέβεται τη διαφορετικότητα. Ετοιμάζεται γι αυτό, διαφωτιστική εκστρατεία από τα ΜΜΕ.

Τα όσα σας έχω αναφέρει, αποτελούν κυρίως μια καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης. Όμως είμαι σίγουρος πως στα πλαίσια του έτους Προσβασιμότητας, θα εμπεδωθούν και θα δρομολογηθούν κι άλλα μέτρα που στόχο θα έχουν την συνολική διευκόλυνση όλων των εμποδιζόμενων ατόμων.

Οραματιζόμαστε μια Κύπρο όπου το θέμα της ελεύθερης και αφαλούς διακίνησης θα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών, ασχέτως ηλικίας και φυσικής κατάστασης. Κυρίως όσων αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας και για τους οποίους η δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική, εμπορική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτική ζωή εξαρτάται κυρίως από την επίλυση προβλημάτων μετακίνησης.

Εκείνο που προσωπικά πιστεύω και αναμένω, είναι η αλλαγή στη νοοτροπία και του τρόπου αντιμετώπισης όλων των ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα και των θεμάτων που τους αφορούν, και που μας αφορούν όλους. Διαμορφώνοντας ανάλογα το αστικό περιβάλλον, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την αλλαγή αυτή στην κοινωνία μας. Για την οποία βέβαια, τα ΜΜΕ μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο πολύ σημαντικό και ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την παρουσία σας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία: 12 Δεκεμβρίου 2008

Leave a Reply

Επιλογές