Οι εξελίξεις στις Κυπριακές Αερογραμμές. Δήλωση Ν.Νικολαΐδη

 

Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να ακολουθεί μια εντελώς αντιφατική πολιτική για τις Κυπριακές Αερογραμμές. Ενώ στα λόγια διακηρύττει τη διάσωση των ΚΑ, στην πράξη τΙς οδηγεί στο κλείσιμο. Αυτή θα είναι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τις εταιρίες Aegean και την RyanAir, οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για αγορά μετοχικού κεφαλαίου των ΚΑ, αλλά αγορά των περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εταιρίας.

Θα πρέπει η Κυβέρνηση να κατανοήσει και να αξιολογήσει σωστά την αναγκαιότητα ενός κυπριακού αερομεταφορέα ο οποίος όχι μόνο μπορεί να στηρίξει τον τουρισμό και την οικονομία του τόπου γενικότερα, αλλά έχει και τεράστια σημασία, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες όπου υφίσταται πόλεμο αμφισβήτησης η ίδια η κρατική μας κυριαρχία.

Το δρομολογούμενο κλείσιμο των ΚΑ θα σοβαρότατες οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Ελπίζουμε ο Πρόεδρος, μετά την ενημέρωση του στη σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό, να παρέμβει έμπρακτα προς τις εξής κατευθύνσεις:

Να υπάρξει σαφής απόφαση ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διάσωση των ΚΑ

Να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις πώλησης των περιουσιακών στοιχείων των ΚΑ

Να ληφθούν άμεσα δραστικά μέτρα που θα αρχίσουν να μειώνουν τις ζημιές της εταιρίας και να επαναφέρουν τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας της εταιρίας.

Να ζητηθεί σε  πολιτικό επίπεδο η ολιγόμηνη αναστολή της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ, μέχρι να αρχίσουν τα μέτρα εξυγίανσης της εταιρίας να αποδίδουν, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια θετική απόφαση από την ΕΕ για το θέμα των κρατικών εγγυήσεων

Στη βάση των πιο πάνω, να επανανοίξει η διαδικασία προσέλκυσης ενός σοβαρού στρατηγικού επενδυτή, που θα μπορούσε να συμβάλει στην επιβίωση της εταιρίας.

Επαναλαμβάνομε ακόμα μια φορά: Οι ΚΑ πρέπει να σωθούν για το καλό του τόπου, και μπορούν να επιβιώσουν αν υπάρχει η πολιτική αποφασιστικότητα για μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση.320_photo1

Leave a Reply

Επιλογές