Νίκος Νικολαΐδης: Οι θέσεις της ΕΔΕΚ για το πλαίσιο αφερεγγυότητας

Τα κυβερνητικά νομοσχέδια για την αφερεγγυότητα αντί να θεραπεύουν το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και να βοηθούν τους πιο ευάλωτους οφειλέτες, οδηγούν σε εκποιήσεις και πτωχεύσεις και επιτείνουν το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και εγγυητές.

Οι προτάσεις της ΕΔΕΚ για το πλαίσιο αφερεγγυότητας είναι στοχευμένες ώστε να υλοποιούνται δύο βασικοί στόχοι. Από τη μια να διευκολύνονται δίκαιες και βιώσιμες αναδιαρθρώσεις ώστε τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια να καθίστανται Εξυπηρετούμενα. Ταυτόχρονα αποφεύγονται οι αχρείαστες εκποιήσεις και πτωχεύσεις τόσο των πολύ ευάλωτων δανειοληπτών όσο και των εγγυητών.

Με την υπερψήφιση των προτάσεων της ΕΔΕΚ:

i) απαλλάσσονται πλήρως οι εγγυητές εάν οι τράπεζες προχωρήσουν σε εκποιήσεις ή πτωχεύσει ο πρωτοφειλέτης,

ii) προστατεύεται –για πρώτη φορά– η κύρια κατοικία και η μικρή επαγγελματική στέγη των πιο αδύναμων οφειλετών,

iii) καθορίζεται –για πρώτη φορά- μια και μόνο αντικειμενική αξία για τα υποθηκευμένα ακίνητα και

iv) διαγράφονται επιτέλους όλες οι παράνομες χρεώσεις που καταχρηστικά επέβαλλαν οι τράπεζες.

Η ΕΔΕΚ θεωρεί τις πιο πάνω προτάσεις ως την ελάχιστη προϋπόθεση για ένα αποδεκτό πλαίσιο αφερεγγυότητας. Σε ενάντια περίπτωση, η ΕΔΕΚ Θα καταψηφίσει τα κυβερνητικά νομοσχέδια και θα συνεχίσει τις προσπάθειες της για προστασία των απλών πολιτών, μέσα από εναλλακτικές νομοθετικές προτάσεις.725_resize_1365424303

1 Response to “Νίκος Νικολαΐδης: Οι θέσεις της ΕΔΕΚ για το πλαίσιο αφερεγγυότητας”

  1. Antonios Antoniadis says:

    Είμαι 61 ετών, 2 έτη άνεργος με δύο ανήλικα και σύζυγο ανεργη 55 ετών. Δεν χρωστάω σε κανένα. Το 2012 κουρευτικαν οι καταθέσεις μου στην Λαϊκή. Λεφτά για τις σπουδές και μέλλον των παιδιών μου. Από τις 100,000 έμειναν σήμερα 55,000. Θέλω ένα βουλευτή να θέσει θέμα αναγνώρισης των ανηλίκων ως συνιδιοκτητες των καταθέσεων των γονιών με αποτέλεσμα αύξηση της ασφαλισμένης κατάθεσης κατά 50,000 τουλάχιστο ανά ανήλικο. Τουλάχιστο με αυτό το ποσό θα μπορούμε να σπουδασουμε τα παιδιά μας. Τα απαιτουμενα κεφάλαια υπάρχουν στους λογαριασμούς της Λαϊκής. Υπόψη ότι οι ανήλικοι δεν έχουν το δικαίωμα διατήρησης τρεχουμενων λογαριασμών άρα ότι λεφτά ειχαν ήταν σε λογαριασμούς των γονιών.

Leave a Reply

Επιλογές