Νίκος Νικολαΐδης: Η Κυβέρνηση έδωσε τη χαριστική βολή στις Κυπριακές Αερογραμμές

Η σημερινή αναμενόμενη απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης τερματίζει την 69χρονη πορεία των Κυπριακών Αερογραμμών. Η κυβέρνηση φέρει σοβαρότατες ευθύνες για το κλείσιμο των ΚΑ τόσο σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων όσο και σε επίπεδο χειρισμών.

Μετά από μια μακρά πορεία κακοδιαχείρισης επί πολλών διακυβερνήσεων, η σημερινή κυβέρνηση  έδωσε τη χαριστική βολή στις ΚΑ. Ακολουθώντας τα τελευταία 2 χρόνια μια εντελώς αντιφατική πολιτική, ενώ στα λόγια διακήρυττε τη διάσωση των ΚΑ, στην πράξη τις οδήγησε βήμα προς βήμα στο κλείσιμο τους. Η επίκληση της απόφασης της ΕΕ, δεν μειώνει τις ευθύνες της κυβέρνησης η οποία δεν έκαμε καμιά ουσιαστική ενέργεια για να αποτρέψει την εξέλιξη αυτή:

Δεν καθόρισε ως σαφή πολιτικό στόχο τη διάσωση των ΚΑ

Δεν ανέστειλε χειρισμούς, όπως η πώληση περιουσιακών στοιχείων των ΚΑ, που έτειναν να δημιουργήσουν τετελεσμένα διάλυσης της εταιρίας.

Δεν πήρε τα επιβαλλόμενα δραστικά μέτρα που θα άρχιζαν να μειώνουν τις ζημιές της εταιρίας και να επαναφέρουν τις προοπτικές οικονομικής βιωσιμότητας της.

Δεν ακολούθησε μια αποφασιστική διαδικασία προσέλκυσης ενός σοβαρού στρατηγικού επενδυτή, που θα μπορούσε να συμβάλει στην επιβίωση της εταιρίας.

Δεν τεκμηρίωσε σε  πολιτικό επίπεδο προς την ΕΕ την ειλικρινή βούληση της κυβέρνησης  να δημιουργήσει προοπτικές επιβίωσης των ΚΑ. Αντίθετα η κυβέρνηση, με τις ενέργειες και παραλείψεις της, έστελλε το μήνυμα ότι ανέμενε μια αρνητική απόφαση από την  ΕΕ.

Το κλείσιμο των ΚΑ είναι μια εξέλιξη που πέρα από τη θυματοποίηση εκατοντάδων εργαζομένων, θα έχει βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις για τον τόπο. Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αξιολόγησε σωστά και δεν στήριξε την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός κυπριακού αερομεταφορέα ο οποίος όχι μόνο μπορεί να ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομία του τόπου γενικότερα, αλλά έχει και τεράστια πολιτική σημασία, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες όπου υφίσταται πόλεμο αμφισβήτησης η ίδια η κρατική μας κυριαρχία.320_photo1

Leave a Reply

Επιλογές