Ν. Νικολαΐδης: Ανακοίνωση Τύπου ΚΣ ΕΔΕΚ για το β’ γύρο αδειοδοτήσεων για το φυσικό αέριο

Η αξιοποίηση της μοναδικής για τον τόπο προοπτικής που προσφέρει το ΦΑ περνά μέσα από τη γρήγορη και αποτελεσματική προώθηση του Β’ γύρου αδειοδότησης των δικαιωμάτων εξόρυξης ΦΑ στην κυπριακή ΑΟΖ. Επιβάλλεται μέσα από αξιόπιστες διαδικασίες να διασφαλιστεί η εμπλοκή όσο το δυνατό περισσοτέρων μεγάλων εταιριών και συνεπώς περισσοτέρων ισχυρών χωρών. Μια τέτοια εξέλιξη θα θωράκιζε πολιτικά και τεχνολογικά τα ενεργειακά και κατ’ επέκταση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα ισχυροποιούσε τις δυνατότητες μας για αξιοποίηση αυτού του μοναδικού για την πατρίδα μας εθνικού πλούτου.

Με την ολοκλήρωση όμως της φάσης της αξιολόγησης των προσφορών για τα τεμάχια 2, 3, 9 και 11, και την εξαγγελία της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τους 3 επικρατέστερους προσφοροδότες, εγείρονται τα παρακάτω δύο πολύ σημαντικά και επείγοντα ζητήματα:

  1.  Με την αναφορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της πρότασης νόμου που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή για τη διαδικασία της αξιολόγησης και των διαπραγματεύσεων για την αδειοδότηση δικαιωμάτων εξόρυξης, έχει τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο αμφισβήτησης η νομιμότητα της συνολικής διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα της αναφοράς στο Ανώτατο, η παρούσα διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών ακολουθεί την υφιστάμενη νομοθεσία και όχι την πρόταση νόμου της Βουλής. Συνεπώς σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει την αναφορά του Προέδρου, τότε η εν εξελίξει διαδικασία του Β’ γύρου συνολικά δυνατόν να θεωρηθεί άκυρη ως στηριζόμενη σε νομοθεσία που θα έχει ακυρωθεί. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις γιατί θα έπληττε καίρια την αξιοπιστία μας ως κράτος, αλλά και θα προκαλούσε σοβαρότατες  καθυστερήσεις  και τεράστιες οικονομικές ζημιές στη χώρα μας. Με στόχο να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος κατατέθηκε εδώ και καιρό στη Βουλή σχετική Πρόταση Νόμου. Δυστυχώς αυτή η Πρόταση Νόμου προσέκρουσε σε διαφωνίες μεταξύ του αρμοδίου Υπουργείου και κομμάτων και βρίσκεται σε εκκρεμότητα στη Βουλή. Επειδή κανένας δεν έχει δικαίωμα να αφήσει εκτεθειμένη την πατρίδα μας σε τέτοιο σοβαρό κίνδυνο, θα πρέπει άμεσα να υπάρξουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις μεταξύ κυβέρνησης και Βουλής, ώστε να αρθούν αυτές οι διαφωνίες και να ρυθμιστεί νομοθετικά αυτό το θέμα πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του δεύτερου γύρου των αδειοδοτήσεων.

 

  1. Το δεύτερο ζήτημα που εγείρεται αφορά στην ορθότητα αλλά και νομιμότητα της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για την επιλογή των επικρατέστερων προσφοροδοτών. Με βάση πληροφορίες φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της πιο συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς και του επιλεγέντος τελικά προτιμητέου προσφοροδότη. Είναι γεγονός ότι η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει μια σειρά από κριτήρια, πέραν των στενά οικονομικών δεδομένων, με βάση τα οποία καθορίζεται η ευνοϊκότερη προσφορά. Αυτή η πρόνοια της νομοθεσίας δίδει στο κράτος μας την ευχέρεια να αποφασίσει στη βάση μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης για ένα τόσο πολυδιάστατο θέμα με πτυχές τεχνικές, οικονομικές, γεωπολιτικές και εθνικής ασφάλειας. Θα πρέπει όμως η όλη διαδικασία να είναι διαφανής και να μην αφήνει περιθώρια για τέτοιου είδους αμφιβολίες που μπορούν να πλήξουν την αξιοπιστία των θεσμών του κράτους μας. Ο αποτελεσματικότερος, αλλά και επιβαλλόμενος τρόπος να διαφυλαχτεί η αξιοπιστία της διαδικασίας αυτής, είναι μέσα από μια πλήρη και ενδελεχή ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Η ΕΔΕΚ έχει ήδη ζητήσει σήμερα την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος αυτού σε κοινή, κλειστή συνεδρία των Επιτροπών Οικονομικών και Εμπορίου και Βιομηχανίας της Βουλής.

 

Το θέμα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου (ΦΑ) αποτελεί για την Κύπρο μοναδική ελπιδοφόρα προοπτική όχι απλά για την έξοδο της πατρίδας από την κρίση, αλλά και για την ευημερία των μελλοντικών γενιών. Ένα τέτοιο ύψιστης εθνικής σημασίας θέμα πρέπει να τύχει του ανάλογου χειρισμού, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα από την Κυβέρνηση, αλλά και με πνεύμα εθνικής ευθύνης και συνεννόησης από όλους.

Leave a Reply

Επιλογές