Ν. Νικολαΐδης: Ανακοίνωση Τύπου ΚΣ ΕΔΕΚ για το β’ γύρο αδειοδοτήσεων για το φυσικό αέριο

Η αξιοποίηση της μοναδικής για τον τόπο προοπτικής που προσφέρει το ΦΑ περνά μέσα από τη γρήγορη και αποτελεσματική προώθηση του Β’ γύρου αδειοδότησης των δικαιωμάτων εξόρυξης ΦΑ στην κυπριακή ΑΟΖ. Επιβάλλεται μέσα από αξιόπιστες διαδικασίες να διασφαλιστεί η εμπλοκή όσο το δυνατό περισσοτέρων μεγάλων εταιριών και συνεπώς περισσοτέρων ισχυρών χωρών. Μια τέτοια εξέλιξη θα θωράκιζε πολιτικά και τεχνολογικά τα ενεργειακά και κατ’ επέκταση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και θα ισχυροποιούσε τις δυνατότητες μας για αξιοποίηση αυτού του μοναδικού για την πατρίδα μας εθνικού πλούτου.

Με την ολοκλήρωση όμως της φάσης της αξιολόγησης των προσφορών για τα τεμάχια 2, 3, 9 και 11, και την εξαγγελία της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τους 3 επικρατέστερους προσφοροδότες, εγείρονται τα παρακάτω δύο πολύ σημαντικά και επείγοντα ζητήματα:

  1.  Με την αναφορά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της πρότασης νόμου που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή για τη διαδικασία της αξιολόγησης και των διαπραγματεύσεων για την αδειοδότηση δικαιωμάτων εξόρυξης, έχει τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο αμφισβήτησης η νομιμότητα της συνολικής διαδικασίας. Ως αποτέλεσμα της αναφοράς στο Ανώτατο, η παρούσα διαδικασία αξιολόγησης και κατακύρωσης των προσφορών ακολουθεί την υφιστάμενη νομοθεσία και όχι την πρόταση νόμου της Βουλής. Συνεπώς σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο απορρίψει την αναφορά του Προέδρου, τότε η εν εξελίξει διαδικασία του Β’ γύρου συνολικά δυνατόν να θεωρηθεί άκυρη ως στηριζόμενη σε νομοθεσία που θα έχει ακυρωθεί. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε καταστροφικές επιπτώσεις γιατί θα έπληττε καίρια την αξιοπιστία μας ως κράτος, αλλά και θα προκαλούσε σοβαρότατες  καθυστερήσεις  και τεράστιες οικονομικές ζημιές στη χώρα μας. Με στόχο να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος κατατέθηκε εδώ και καιρό στη Βουλή σχετική Πρόταση Νόμου. Δυστυχώς αυτή η Πρόταση Νόμου προσέκρουσε σε διαφωνίες μεταξύ του