Μετοχοποίηση CYTA. Δηλώσεις Νίκου Νικολαΐδη.

  1. Μετά την έξοδό μας από το Μνημόνιο, η ιδιωτικοποίηση της CYTA δεν θεωρείται πλέον μνημονιακή υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς το θέμα της αποκρατικοποίησής της, πρέπει να μπει πάνω σε μια εντελώς διαφορετική βάση, πιο ορθολογική. Να δούμε δηλαδή τι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
  2. Έχουμε μια εταιρεία κάτω από κρατική ιδιοκτησία και έλεγχο, η οποία:
  • Λειτουργεί και παράγει κέρδος μέσα σε συνθήκες ανταγωνισμού, άρα ενισχύει τα κρατικά ταμεία κάθε χρόνο με δεκάδες εκατομμύρια έσοδα.
  • Είναι μια κρατική εταιρεία, η οποία λειτουργεί σε ένα ευαίσθητο τομέα, τόσο από πλευράς αγαθών ευρείας κατανάλωσης όσο και σε τομείς που αφορούν στρατηγικές υποδομές και θέματα εθνικής ασφάλειας.
  • Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο σε αυτούς τους τομείς μια κρατικά ελεγχόμενη εταιρία μπορεί να συμβάλει στο να διατηρηθούν οι απαραίτητες ισορροπίες και να διασφαλιστούν θέματα στρεβλώσεων αλλά και θέματα υποδομών και εθνικής ασφάλειας.
  1. Αν υπάρχει μια ανάγκη σήμερα, αυτή είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της CYTA ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί κερδοφόρα γιατί αν δεν εκσυγχρονιστεί, αν δεν αλλάξει ριζικά, αυτός ο ρόλος της θα εξανεμίζεται χρόνο με το χρόνο.
  2. Αντί όμως να στηριχτεί η CYTA, η Κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες για πλήρη αποκρατικοποίηση και ιδιωτικοποίησή της. Μάλιστα μέσα από ρυθμίσεις, όπως η μεταφορά εκατοντάδων υπαλλήλων στην κρατική μηχανή, με τρόπο εντελώς αντιπαραγωγικό και με τεράστιο κόστος για το κράτος. Απλά για να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίηση της CYTA.
  3. Καταληκτικά. Είναι λάθος, είναι ενάντια στο εθνικό συμφέρον η ιδιωτικοποίηση της CYTA αλλά και όποιων άλλων κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών που μπορούν να προσφέρουν στο δημόσιο και στην εθνική οικονομία.cyta1

 

 

Leave a Reply

Επιλογές