Κατάθεση Πρότασης Νόμου από το Ν. Νικολαΐδη με στόχο την επίλυση των προβλημάτων στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές

Για πολλοστή φορά τα δύο τελευταία χρόνια, οι δημόσιες επιβατικές μεταφορές ταλανίζονται από απεργίες οι οποίες ταλαιπωρούν τους εργαζομένους, τους μαθητές, τους ηλικιωμένους και τους επισκέπτες στον τόπο μας.

Οι συνεχιζόμενες απεργίες, πλήττουν καίρια το θεσμό, σε μια εποχή που θα έπρεπε να στηριχτούν με κάθε μέσο οι δημόσιες συγκοινωνίες. Εν μέσω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που περνά ο τόπος, ο λαός μας έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε από μέτρα κοινωνικής προστασίας όπως οι μαζικές μεταφορές.

Δυστυχώς οι αιτίες που δημιουργούν αυτές τις απεργιακές κινητοποιήσεις είναι οι ίδιες και παραμένουν άλυτες. Οι ανάδοχες εταιρίες αδυνατούν να καταβάλουν τους οφειλόμενους μισθούς των εργαζομένων, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για καθυστερήσεις στην καταβολή των οφειλομένων προς αυτές αποζημιώσεων. Από την πλευρά του το Υπουργείο επιρρίπτει ευθύνες στις ανάδοχες εταιρίες για μη συμμόρφωση με τις διαδικασίες ελέγχου της υπηρεσίας που προσφέρουν.

Είναι προφανές ότι υπάρχει κάθετη διαφορά άποψης σε σχέση με την ερμηνεία της σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και αναδόχων εταιριών, την οποία διαφορά αποδεικνύεται ότι δεν είναι σε θέση τα δύο συμβαλλόμενα μέρη να επιλύσουν. Αν το χρόνιο, όπως αποδεικνύεται, αυτό πρόβλημα αφεθεί άλυτο, τότε χωρίς καμιά αμφιβολία το σύστημα δημόσιων επιβατικών μεταφορών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα καταρρεύσει ολοσχερώς.

Με στόχο την επίλυση των επαναλαμβανόμενων αυτών διαφορών μεταξύ του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και των Ανάδοχων Εταιρειών που ανέλαβαν τις δημόσιες τακτικές επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία και την άρση των αδιεξόδων στη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών, ο Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης κατέθεσε σήμερα Πρόταση Νόμου με την οποία θεσμοθετείται Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.

Η επιτροπή επίλυσης διαφορών αποτελείται από:

Ένα Μηχανολόγο Μηχανικό που ορίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Ένα Λογιστή που ορίζεται από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Ένα Δικηγόρο που ορίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Εφόσον ένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διαπιστώσει διαφορά σε σχέση με το ύψος της αποζημίωσης που αναφέρεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, δύναται να ζητήσει όπως η διαφορά παραπεμφθεί στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, η οποία ορίζεται, συνέρχεται και αποφασίζει μέσα σε τακτά  χρονοδιαγράμματα για το ύψος της αποζημίωσης το οποίο θεωρείται δεσμευτικό για τα δύο μέρη.

Leave a Reply

Επιλογές