Η συμφωνία Κυβέρνησης – Τρόικας για τις εκποιήσεις

Ανακοινώθηκε χτες συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόϊκας για το νέο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, με κυριότερο στοιχείο της τις εκποιήσεις ενυπόθηκων περιουσιών. Παρόλο που δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, οι πρώτες πληροφορίες κάθε άλλο παρά δικαιολογούν τα θετικά σχόλια του αρμόδιου Υπουργού. Φαίνεται ότι για ακόμη μια φορά η Κυβέρνηση υπέκυψε στις προτάσεις της Τρόικας και απέτυχε να επιδείξει την απαιτούμενη βούληση και ικανότητα να διαπραγματευτεί τους όρους του Μνημονίου και να προστατεύσει τους κύπριους πολίτες και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες.

Το υπό ετοιμασία νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις, δεν κάνει κανένα διαχωρισμό των δανείων σε κατηγορίες, αλλά τα αντιμετωπίζει με τρόπο ισοπεδωτικό και αδιάκριτο, με κίνδυνο να οδηγήσει σε μαζικές εκποιήσεις. Επιπρόσθετα, οι πρόνοιες του νομοσχεδίου καθορίζουν ότι με την πάροδο συγκεκριμένου διαστήματος και μετά από συνεχείς επανεκτιμήσεις, στην ουσία κάθε ενυπόθηκο ακίνητο μπορεί να εκποιηθεί όσα-όσα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάθετη μείωση των τιμών των ακινήτων με καταστροφικές επιπτώσεις τόσο για την αγορά, όσο και για τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ΕΔΕΚ εξέφρασε από την αρχή τη θέση ότι το οποιοδήποτε νομοσχέδιο για εκποιήσεις, θα έπρεπε να προκύψει μετά από προσεκτική ανάλυση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών και την κατηγοριοποίηση των δανείων σε κατηγορίες που να ξεχωρίζουν τα δάνεια που αφορούν κύριες κατοικίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δάνεια που λόγω αποκλειστικά της οικονομικής κρίσης δεν εξυπηρετούνται. Στη βάση αυτής της κατηγοριοποίησης, και αφού προηγουμένως υπάρξει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την αφερεγγυότητα, τότε θα μπορούσαν να καθοριστούν και οι διαδικασίες εκποιήσεων.

Αντί αυτής της προσέγγισης, η Κυβέρνηση κάτω από την πίεση της Τρόϊκας κατέληξε σε ένα νομοσχέδιο ισοπεδωτικό που αντιμετωπίζει τόσο τον μεγαλοδανειολήπτη όσο και τον ευάλωτο μικροδανειολήπτη με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η αποσπασματική προσέγγιση, πέραν του ότι είναι κοινωνικά άδικη, δεν θεσμοθετεί το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης των δανειοληπτών και συνεπώς δεν μπορεί να δώσει  λύσεις στο μείζων πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Θα αναμένουμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση για το νομοσχέδιο και να εκφράσουμε με λεπτομέρεια τις απόψεις μας. Όπως επίσης και για το περίγραμμα για την αφερεγγυότητα φυσικών και νομικών προσώπων που φαίνεται ότι η Κυβέρνηση το συμφώνησε με την Τρόϊκα αλλά δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει κανέναν άλλο.

Ως ΕΔΕΚ επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να δοθούν τα εργαλεία στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για είσπραξη των δανείων, ειδικά από τους μεγαλο-οφειλέτες, όμως σε καμιά περίπτωση δεν  μπορούμε να στηρίξουμε ισοπεδωτικές πρακτικές που πλήττουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Πέραν των εκποιήσεων σαφέστατη είναι και η δήλωση της Τρόικα για αυστηρότερο προϋπολογισμό το 2015, ενώ γίνεται και συγκεκριμένη αναφορά ότι το ΕΕΕ δεν πρέπει να απορροφήσει ούτε ευρώ πέραν από τα υφιστάμενα κονδύλια. Αυτό δημιουργεί ερωτηματικά εφόσον η κυβέρνηση είχε τονίσει ότι έχει τους τρόπους εξεύρεσης των επιπλέον ποσών που απαιτούνται για εφαρμογή του ΕΕΕ.

Τέλος εκφράζουμε και την ανησυχία μας για το ότι μέσα από τη δήλωση της Τρόικα γίνεται ξεκάθαρη και η προσπάθεια για επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων, η οποία συνδέεται με τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους.κατάσχεση2

Leave a Reply

Επιλογές