Εκστρατεία Προσβασιμότητας ΑμεΑ

Η Εκστρατεία θα έχει την ονομασία «Έχουμε αργήσει πολύ» – «Έτος Προσβασιμότητας 2009» και θα διανύσει όλο το 2009. Θα αφορά δε σε όλα τα θέματα που χειρίζεται το Υπουργείο μας και που άπτονται των διευκολύνσεων προς όλους τους συμπολίτες μας, που για τον ένα ή των άλλο λόγο αντιμετωπίζουν πρόβλημα κινητικότητας.

Με τον τίτλο «Έχουμε αργήσει πολύ –προσβασιμότητα 2009» θέλουμε ως κοινωνία και ως πολιτεία, να απολογηθούμε προς τα ΑμεΑ (Άτομα με Αναπηρία) για την απουσία αποτελεσματικής και συντονισμένης πολιτικής σε θέματα προσβασιμότητας, αλλά και να δείξουμε την αποφασιστικότητα του Υ.Σ.Ε. να αναλάβει τις ευθύνες του και να προχωρήσει στις θεσμικές αλλά και πρακτικές εκείνες τροποποιήσεις που θα διασφαλίσουν ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας.

Εκστρατεία Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για την ισότιμη πρόσβαση και Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία

Στόχοι της Εκστρατείας

Στόχος της Εκστρατείας είναι η υλοποίηση από μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και των Τμημάτων του, όλων εκείνων των έργων που διασφαλίζουν ένα περιβάλλον φιλικό και προσπελάσιμο για όλους τους συμπολίτες μας. Συγχρόνως αποτελεί μια δέσμευση του Υπουργείου και των Τμημάτων που εποπτεύει, ότι εντός του έτους 2009 θα εκπληρωθούν όλες οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που αφορούν στα άτομα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κίνησης.

Η οργανωμένη και συλλογική προσπάθεια μπορεί να επιφέρει την αλλαγή εκείνη στην νοοτροπία, που αποτελεί και το κύριο εμπόδιο στην ένταξη των Εμποδιζόμενων ατόμων. Αυτό είναι εξάλλου και το χρέος μας, ως σύγχρονης και υπεύθυνης Πολιτείας.

Οργάνωση και διαχείριση της Εκστρατείας:

  • Σύσταση τριμελούς Επιτροπής του Υ.Σ.Ε. που θα παρακολουθεί και θα συντονίζει τις δραστηριότητες.
  • Διατμηματική Επιτροπή από 1 αρμόδειο Λειτουργό από κάθε εμπλεκόμενο Τμήμα.
  • Ομάδες Εργασίας σε κάθε Τμήμα για καταγραφή και προγραμματισμό των έργων προσβασιμότητας.
  • Αφίσα, διοργάνωση Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, επικοινωνία.

Προετοιμασία Εκστρατείας – Οκτώβριος 2008

7/10/08: Σύσκεψη στο Γραφείο του Υπουργού με όλους τους Διευθυντές και τους αρμόδιους Λειτουργούς των εμπλεκομένων Τμημάτων του Υπουργείου, κατά την οποία Θα ζητηθεί από όλα τα Τμήματα να προετοιμαστούν ανάλογα, ώστε εντός του 2009, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένο έργο. Επίσης, θα ζητηθεί από τους Διευθυντές των Τμημάτων όπως προβούν στα κάτωθι:

α) Δημιουργία Διατμηματικής Επιτροπής (Δ.Ε.) από 1 εκπρόσωπο του κάθε Τμήματος, η οποία θα συνεδριάζει κάθε δύο μήνες και θα αναλάβει την εποπτεία του προγράμματος «Προσβασιμότητα 2009».Προτείνεται όπως στις εργασίες της Δ.Ε. συμμετάσχουν 2 εκπρόσωποι της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Η Δ.Ε. θα συνεδριάζει κάθε δύο μήνες
β) Ομάδες Εργασίας (Ο.Ε.): Να καταρτίσουν Ομάδες Εργασίας 2-3 ατόμων/Τμήμα, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό και καταγραφή των Οδηγιών Ε.Ε. για τα ΑμεΑ, σε ότι αφορά στο Τμήμα τους. Στη συνέχεια θα καταγράψουν εισηγήσεις για προγραμματισμό ενεργειών στις οποίες θα προβούν, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.
γ) Ενσωμάτωση στους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς όλων των Τμημάτων και του Υπουργείου, κονδυλίου για τα έργα προσβασιμότητας που θα καταγραφούν.
Την ίδια μέρα, θα ακολουθήσει 1η Σύσκεψη της Διατμηματικής Επιτροπής για συντονισμό.

Χρονοδιάγραμμα Εκστρατείας – Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Νοέμβριος 2008

6/11/08: 2η Σύσκεψη της Διατμηματικής Επιτροπής (Δ.Ε.) Καταγραφή των προγραμμάτων και χρονοδιαγραμμάτων κάθε Τμήματος για οργάνωση και προγραμματισμό του Έργου (το οποίο θα ανακοινωθεί στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη στις 3/12/08). Όλοι θα πρέπει να συμβάλουν στην προετοιμασία της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης της 3ης Δεκεμβρίου.

Ανακοίνωση στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με την Εκστρατεία Προσβασιμότητας Υ.Σ.Ε. Ίσως θα πρέπει να ζητηθεί ειδικό κονδύλι από το Υπουργικό για σωστή και επαγγελματική προώθηση της ιδέας.

Προετοιμασία Διαφωτιστικού υλικού για την Εκστρατεία (αφίσες ραδιοφωνικά/τηλεοπτικά σποτς και επιστολές προς όλους τους εμπλεκόμενους). Την προβολή θα αναλάβει εξειδικευμένο Γραφείο.

Προετοιμασία Δημοσιογραφικής Διάσκεψης από Επιτροπή του Υ.Σ.Ε. σε συνεργασία με το διαφημιστικό γραφείο (να καθοριστεί η συμβολή του κάθε μέλους).

Προετοιμασία Ιστοσελίδας (blog) με σύνδεση στην σελίδα του ΥΣΕ) για την εκστρατεία στην οποία θα αναρτώνται όλα όσα αφορούν την εκστρατεία.

Δεκέμβριος 2008

8. 12/12/2008 . Δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσία και όλων των Διευθυντών τμημάτων, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η Εκστρατεία «Προσβασιμότητα 2009» και θα κοινοποιηθούν οι στόχοι της Εκστρατείας. ΈΝΑΡΞΗ ΕΚΤΡΑΤΕΙΑΣ.
9. 3/12/08 Τηλεοπτική συνέντευξη Υπουργού Υ.Σ.Ε. για το έτος προσβασιμότητας.
10. Ενημερωτικά σποτ στην τηλεόραση και άρθρα στον Τύπο.
11. 9/01/08 3η Σύσκεψη Δ.Ε. στην Παρουσία του Υπουργού Υ.Σ.Ε. με συμμετοχή της ΚΥΣΟΑ, Αστυνομίας και Ένωσης Δήμων, ίσως και εκπροσώπους των Δήμων Λευκωσίας.

2009

2/2/09: 4η Σύσκεψη Δ.Ε.
6/4/09: 5η Σύσκεψη Δ.Ε.
1/6/09: 6η Σύσκεψη Δ.Ε.
8/9/09: 7η Σύσκεψη Δ.Ε.
10/11/09: 8η Σύσκεψη Δ.Ε. για προετοιμασία Δημοσιογραφικής Διάσκεψης
3/12/2009: Δημοσιογραφική Διάσκεψη Υπουργού Υ.Σ.Ε. για απολογισμό της Εκστρατείας. Στόχοι για το μέλλον.

Δραστηριότητες Εκστρατείας:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του «2009 έτος Προσβασιμότητας» θα υπάρξουν εκδηλώσεις όπως:

I Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την καλύτερη Κτιριακή Λύση προσβασιμότητας.
(Σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, ΣΑΚ και ΣΠΜΑΚ)

II Σεμινάρια για:
α) την Προσβασιμότητα στο Δομημένο περιβάλλον,
β) τον Οδηγό Όδευσης Τυφλών.
γ) Προσβασιμότητα στα μέσα Ναυσιπλοΐας.

ΙV. Πορεία με τροχοκαθίσματα: Σημαντική είναι η μαζική συμμετοχή των Οργανώσεων Αναπήρων ώστε να διεξαχθεί μια μεγάλη πορεία από τη την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο. Θα ζητηθεί η συμμετοχή Υπουργών και Βουλευτών οι οποίοι θα καλύψουν μέρος της πορείας με τροχοκαθίσματα.
Η πορεία αυτή χρονικά τοποθετείται γύρω στον Μάιο 2009.

V. Κυκλοφορία γραμματοσήμου για την Εκστρατεία

VI. Συνεργασία με την Ένωση Δήμων και την Αστυνομία, για:

  • Αύξηση των χώρων στάθμευσης στα αστικά κέντρα.
  • Αύξηση του ποσού για την παράνομη στάθμευση.
  • Εκστρατεία Αστυνομίας για αυστηρή αστυνόμευση των χώρων στάθμευσης.
  • Συνεργασία ΤΟΜ και Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας για την έκδοση ενημερωτικού βιβλιαρίου αναφορικά με την Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης.

VII. Σεμινάριο με θέμα την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

VII. Επίσης, με το πέρας της Εκστρατείας, το Υ.Σ.Ε. να προχωρήσει στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου για τις υπηρεσίες που αφορούν τα ΑμεΑ, το οποίο θα εκδοθεί και σε γραφή Braille και σε ηλεκτρονική μορφή.

Leave a Reply

Επιλογές