Δηλώσεις N. Νικολαΐδη: Προϋπολογισμοί Αρχής Λιμένων Κύπρου και Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Αρχή Λιμένων Κύπρου

 

Ο Προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2016 είναι ελλειμματικός. Προβλέπει μείωση των εσόδων. Η δικαιολογία που δόθηκε είναι γιατί θα υπάρχει μείωση εσόδων ενόψει ανάθεσης της διαχείρισης του λιμανιού σε επενδυτή.

 

Έχουμε δηλώσει στη συνεδρία ότι για να μπορούμε να τοποθετηθούμε για τον Προϋπολογισμό θέλουμε να δούμε ένα πλάνο πενταετίας. Να δούμε πως η ΑΛΚ και η Κυβέρνηση σκέφτεται και πως αναμένει τα εξής ζητήματα:

 

Ποια θα είναι τα έσοδα της ΑΛΚ;

Ποια τα έσοδα της Κυβέρνησης από την ανάθεση της διαχείρισης του λιμανιού σε ιδιώτη επενδυτή.

Πως θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις της ΑΛΚ;

Πως θα καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα της ΑΛΚ;

 

Ασφαλώς δεν υπάρχει συγκεκριμένη προσφορά από τον πιθανό επενδυτή αυτή τη στιγμή. Όμως χωρίς ένα πλάνο, τουλάχιστον εσόδων πενταετίας ή ακόμα και δεκαετίας, για να δούμε ότι αυτή η διαδικασία ανάθεσης δεν θα μειώσει τα έσοδα του κράτους, δεν μπορούμε να ξέρουμε πως προχωρεί η ΑΛΚ. Η μή μείωση των εσόδων του κράτους είναι μια ελάχιστη προϋπόθεση, ένα ελάχιστο προαπαιτούμενο για να είναι το όποιο σχέδιο παραχώρησης των λομανιών μας σε ιδιώτη επενδυτή αποδεκτό.

 

Τώρα υπάρχει ένα αποθεματικό μέσα από το οποίο θα αντλήσουν έσοδα για να καλύψουν τη μείωση των εσόδων. Αυτό εμάς μας ανησυχεί.

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Γης

Υπάρχει ένα κονδύλι της τάξης των δύο εκατομμυρίων για το από μακρού αναμενόνενο σχέδιο προστασίας της κύριας κατοικίας. Λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου δεν έχουμε  ακόμα δει.

 

Ελέχθη ότι δεν στάληκε στη Βουλή ακόμα επειδή στάληκε από τον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων στην αντίστοιχη διεύθυνση της ΕΕ για να εγκριθεί ή να διαφοροποιηθεί. Από αυτά που μας είπαν όμως προκαταρκτικά σήμερα είναι καθαρό ότι το κυβερνητικό Σχέδιο Προστασίας της Κύριας Κατοικίας κινείται προς  λανθασμένη κατεύθυνση.

 

Η πρόθεση της Βουλής ήταν να προστατευτούν οι μη βιώσιμοι δανειολήπτες, στους οποίους δεν μπορεί να γίνει καμιά αναδιάρθρωση διότι δεν πληρούν τα κριτήρια του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Γι’ αυτό και ψηφίσαμε την πρόνοια για εξάμηνη παράταση της οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης της κύριας κατοικίας. Με όσα έχουν λεχθεί διαπιστώνουμε ότι αυτό το σχέδιο με βάση κάποια κριτήρια διευρύνει τη βάση βιωσιμότητας των δανειοληπτών. Κάποιοι που υπό διαφορετικές συνθήκες θα κρίνονταν ως μη βιώσιμοι, τώρα με βάση τα νέα στοιχεία κρίνονται ως βιώσιμοι και ο ΟΑΓ επιδοτεί τη δόση τους προς τις τράπεζες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδοτούνται οι τράπεζες και με αυτό τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος να σπρώχνουν προς την κατεύθυνση κάποιοι μη βιώσιμοι δανειολήπτες να καθίστανται βιώσιμι με την επιχορήγηση του ΟΑΓ. Αυτό πολύ φοβόμαστε ότι θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τις τράπεζες να εξαντλούν όλα τα περιθώρια να φτάσουν σε αναδιαρθρώσεις με τους δαβειολήπτες.

 

Θεωρούμε λοιπόν ότι εκ πτώτης όψεως το Σχέδιο κινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες του το δυντομότετο. Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε την έγκριση από την ΕΕ για να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του Σχεδίου που αφορά αυτό το τεράστιο θέμα με πάρα πολλές κοινωνικές επιπτώσεις.

 

Εμείς θέλουμε ένα ουσιαστικό δίχτυ προστασίας για τον κύπριο πολίτη που είναι μη βιώσιμος έχοντας ένα δάνειο που έκανε υπό άλλες συνθήκες και τώρα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να αποπληρώσει.

 

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2016

 

12034205

Leave a Reply

Επιλογές