Δηλώσεις Προέδρου Επιτροπής Θεσμών, Νίκου Νικολαΐδη

Συζητήθηκαν σήμερα δύο θέματα. Το ένα αφορά τον Προγραμματισμό εργασιών της επιτροπής και το άλλο τη Σύγκρουση συμφερόντων.

Προγραμματισμός:

Α. Όσον αφορά τη Νομοθετική Εργασία προκύπτουν δύο νομοθετήματα:

  • η νομοθεσία για την ΚΥΠ (διαμόρφωση πρότασης για αρχείο) και
  • η Σύγκρουση συμφερόντων. Για το θέμα αυτό έχουμε τρία νομοθετήματα. Το ένα είναι η σύνταξη νέας νομοθεσία από τη Βουλή και έχουμε και δύο προτάσεις νόμου για το ασυμβίβαστο που αφορούν την ανάληψη εργασίας ή παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο από εν ενεργεία πολιτειακούς αξιωματούχους ή επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτούς.

Β. Επίσης έχουμε τα θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση των εξελίξεων σ’ ότι αφορά τα πορίσματα της έκθεσης της Επ. Θεσμών για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ειδικότερα η αξιολόγηση θα κινηθεί μεταξύ άλλων στα πιο κάτω θέματα.

1) Το θέμα ELA της Λαϊκής

2) Οι εκθέσεις PIMCO, Alvarez & Marchal και BlackRock

3) Επεκτάσεις κυπριακών τραπεζών στο εξωτερικό

4) Η πώληση των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα

5) Οι εκροές καταθέσεων

6) Η πώληση των μετοχών της Λαϊκής Τράπεζας από την HSBC (στην Marfin Financial Group, Tosca Fund και Laiki Bank)

7) Η αγορά και πώληση της Uniastrum

Για τα θέματα της έκθεσης της επιτροπής θα ζητήσουμε ενημέρωση από την Νομική Υπηρεσία του κράτους σε σχέση με την πορεία των ερευνών.

Επίσης θα ζητήσουμε από την ΚΤ ενημέρωση σχετικά με τις δικές της ενέργειες και τα αποτελέσματά της για τα ζητήματα αυτά.

725_resize_1365424303

Leave a Reply

Επιλογές