Δηλώσεις Νίκου Νικολαΐδη για το νομοσχέδιο περί αποκρατικοποιήσεων

Η ΕΔΕΚ διαφωνεί με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο περί αποκρατικοποιήσεων, γιατί η φιλοσοφία του και ο στόχος του είναι η αδιάκριτη και πλήρης ιδιωτικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών. Θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον γιατί είναι οικονομικά ασύμφορη, πλήττει την πρόσβαση του πολίτη σε βασικά αγαθά και θέτει σε κίνδυνο σημαντικά θέματα εθνικής ασφάλειας της χώρας μας.  Η θέση μας είναι ότι πρέπει να επιδιωχθεί διαφοροποίηση των προνοιών του Μνημονίου σε σχέση με τις ιδιωτικοποιήσεις. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα προς την κατεύθυνση αυτή, φτάνει η κυβέρνηση να έχει την πολιτική βούληση να πάρει ορθότερες αποφάσεις.

Αναφορικά με τις συγκεκριμένες πρόνοιες του Νομοσχεδίου, επισημαίνουμε τους πιο κάτω 5 βασικούς τομείς του νομοσχεδίου, στους οποίους πρέπει να γίνουν ουσιαστικές τροποποιήσεις:

Να διασφαλιστεί η κρατική πλειοψηφική ιδιοκτησία και ο δημόσιος έλεγχος των 3 μεγάλων ημικρατικών οργανισμών.

 

Πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Νομοσχέδιο που να διασφαλίζει ότι η οποιαδήποτε μετοχοποίηση και συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών στους 3 μεγάλους ημικρατικούς οργανισμούς, δεν θα επηρεάζει την πλειοψηφική ιδιοκτησία και τον έλεγχο των οργανισμών αυτών που πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμείνουν στο δημόσιο.

Συμμόρφωση προς τις πρόνοιες του Συντάγματος.

 

Πριν από την απόφαση για έναρξη της διαδικασίας οποιασδήποτε αποκρατικοποίησης, πρέπει να προηγηθεί σχετική τροποποίηση του Άρθρου 122 του Συντάγματος, ώστε να αποχαρακτηρίζονται ως μέρος της «δημόσιας υπηρεσίας» οι συγκεκριμένοι προς αποκρατικοποίηση ημικρατικοί οργανισμοί.

Κοινοβουλευτική έγκριση

 

Να διασφαλιστεί ο έλεγχος και η έγκριση από τη Βουλή του κάθε σταδίου της διαδικασίας αποκρατικοποίησης (έκδοση διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, διαδικασία προσφορών (προκήρυξη, αξιολόγηση, κατακύρωση), διορισμός εμπειρογνωμόνων,  κλπ). Δεν μπορεί ο ρόλος της Βουλής σε αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα να περιορίζεται στη διαβούλευση.

 Δικαιώματα εργαζομένων

 

Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους στους ημικρατικούς οργανισμούς. Επιβάλλεται να υπάρξουν ρητές δεσμεύσεις από τους νέους επενδυτές για διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων τους, όπως αυτά ορίζονται στις νομοθεσίες του κράτους και στις συλλογικές συμβάσεις.

Θέματα εθνικής ασφάλειας

 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα θέματα εθνικής ασφάλειας σε σχέση με τους ημικρατικούς οργανισμούς να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς καμία ασάφεια ή έκπτωση.  Θα πρέπει εκ των προτέρων να εντοπιστούν όλα τα θέματα που άπτονται της εθνικής μας ασφάλειας και να εξαιρεθούν με τρόπο ρητό και αδιαμφισβήτητο από το εύρος των εργασιών των ημικρατικών οργανισμών που θα πωληθούν σε επενδυτές.securedownload

Leave a Reply

Επιλογές