Δηλώσεις Νίκου Νικολαΐδηγια το Νομοσχέδιο για τα κριτήρια εκτέλεσης αναπτυξιακών έργων

Με βάση τις πρόνοιες του Μνημονίου το κράτος μας έχει υποχρέωση να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου για την εκτέλεση έργων με βάση τη μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Διαπιστώθηκε δηλαδή από την Τρόικα η έλλειψη αυτού του νομικού και θεσμικού πλαισίου.

Η Κυβέρνηση άρχισε να ετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο και στη συνέχεια λήφθηκε η απόφαση να ετοιμαστεί ένα ευρύτερο νομοσχέδιο, ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο να αφορά όχι μόνο την εκτέλεση έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και όλων των ειδών αναπτυξιακών έργων. Δηλαδή να μπουν κριτήρια στη βάση των οποίων θα επιλέγονται και θα εκτελούνται αυτά τα αναπτυξιακά έργα. Τα κριτήρια που θα τεθούν, όπως διαφάνηκε από τη συζήτηση, θα αφορούν κατά κύριο λόγο, οικονομικά δεδομένα. Τη βιωσιμότητα, δηλαδή, του έργου και κατά πόσο η Κυβέρνηση μπορεί να αποπληρώσει το κόστος του έργου.

Ασφαλώς κανείς δεν διαφωνεί ότι θα πρέπει να μπουν οικονομικά κριτήρια ώστε ένα έργο να είναι βιώσιμο και να μπορεί το κράτος να το αποπληρώσει. Όμως θέλουμε να επισημάνουμε ότι στην επιλογή των αναπτυξιακών έργων υπάρχουν και άλλα κριτήρια, κοινωνικής φύσεως και ευρύτερης αναπτυξιακής προοπτικής που είναι εξίσου σημαντικά και τα οποία ενδεχομένως να επιβάλλουν την εκτέλεση κάποιων συγκεκριμένων αναπτυξιακών έργων. Αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει αριθμός έργων που είναι οικονομικά βιώσιμα, η επιλογή των έργων που θα υλοποιηθούν θα πρέπει να παραμείνει στη δικαιοδοσία του κράτους. Μέσα από αυτό το πολυνομοσχέδιο δεν θα πρέπει να επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο το κυριαρχικό δικαίωμα του κράτους μας να επιλέγει στη βάση του τι το ίδιο θεωρεί ότι συμφέρει στον τόπο.

Επιπλέον θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα σε αυτό το νομοσχέδιο να αποκλειστεί ο κίνδυνος έργα που έχουν ήδη επιλεγεί και τρέχουν με τον α ή β τρόπο και βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσής τους αν κριθούν ότι δεν πληρούν τις πρόνοιες αυτού του νομοσχεδίου να ακυρωθούν. Θα πρέπει να παραμείνει στη δικαιοδοσία του κράτους μας το κυριαρχικό δικαίωμα της επιλογής των αναπτυξιακών έργων που το κράτος κρίνει ότι εξυπηρετούν τον τόπο.

Διαμηνύσαμε αυτές τις απόψεις στο Υπουργείο Οικονομικών και αναμένουμε ότι στη διαμόρφωση των τελικών προνοιών αυτού του νομοσχεδίου θα ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι και οι ανησυχίες μας.

Leave a Reply

Επιλογές