Δηλώσεις για την υποβάθμιση των Κυπριακών Τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s

Η υποβάθμιση των Κυπριακών Τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, αν και αναμενόμενη μετά τη χθεσινή υποβάθμιση της Κυπριακής Οικονομίας, έρχεται σε μια δύσκολη και εξαιρετικά ευαίσθητη για το τραπεζικό σύστημα περίοδο.

 Οι τράπεζες βρίσκονται στη διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων ανακεφαλαιοποίησης τους, με την προσπάθεια να επικεντρώνεται στην εξεύρεση των αναγκαίων κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω της έκδοσης μετοχών και χρεογράφων σε υφιστάμενους και νέους επενδυτές

Είναι σημαντικό να μην επηρεαστεί αυτή η διαδικασία από την υποβάθμιση των Moody’s.  Είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί το τραπεζικό σύστημα και ειδικά η εμπιστοσύνη προς τους ξένους καταθέτες ότι η Κύπρος συνεχίζει να αποτελεί ένα σύγχρονο και ισχυρό χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες των τραπεζών μας και προτρέπουμε όλους τους αρμοδίους να συντονίσουν τις προσπάθειες τους ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι η κατάσταση είναι πλήρως αναστρέψιμη και οι τράπεζες μας παραμένουν εύρωστες.

Leave a Reply

Επιλογές