Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το νομοσχέδιο για τις εκποιήσεις

Παρ’ ότι η Κυβέρνηση είχε πέρα από ένα χρόνο για να ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για το θέμα των εκποιήσεων και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, εντούτοις κατέθεσε ένα άδικο και ετεροβαρές νομοσχέδιο. Η Κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο που πάσχει σε σημαντικά σημεία και είναι εξόχως προβληματικό. Είναι τόσο προβληματικό που ακόμα και τα συμπολιτευόμενα κόμματα ζητούν βασικές τροποποιήσεις.

Δυστυχώς αποδεικνύεται ξανά ότι η Κυβέρνηση θεωρεί σωστό να ακολουθεί την πολιτική της άνευ όρων υποταγής στις διαταγές της Τρόικας, αλλά δεν θεωρεί αυτονόητο να προστατεύει τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και να καταθέτει  κοινωνικά ισορροπημένο νομοσχέδιο.

Ως ΕΔΕΚ τονίσαμε εξαρχής ότι  δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό ένα νομοσχέδιο χωρίς:

1.     Να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν μαζικές εκποιήσεις περιουσιών

2.     Να υπάρξει εκ των προτέρων νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα και πριν την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας περί εκποιήσεων

3.     Να καθοριστεί τιμή συγκράτησης της πώλησης ενός ακινήτου σε πλειστηριασμό πολύ πιο πάνω από το 50% που καθορίζει το κυβερνητικό νομοσχέδιο

4.     Να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρξει απότομη κατάρρευση της τιμής των ακινήτων και νέος φαύλος κύκλο ύφεσης

5.     Να τεθεί ελάχιστο κατώτατο όριο για τις αξίες ακινήτων οι οποίες θα εκποιούνται προκειμένου να προστατευτούν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

To ΚΣ ΕΔΕΚ θα καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες επί του Νομοσχεδίου.Real estate

 

Leave a Reply

Επιλογές