Δήλωση Νίκου Νικολαΐδη για το όριο αφυπηρέτησης των κυβερνητικών γιατρών

  1. Υπήρξε μια Πρόταση Νόμου από σχεδόν όλα τα κόμματα για παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των κυβερνητικών γιατρών.
  2. Η Πρόταση Νόμου έγινε για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα λειτουργικότητας των Νοσοκομείων από το πάγωμα των προαγωγών, ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις.
  3. Το πάγωμα των προαγωγών έχει αρχίσει ήδη να χαλαρώνει. Συνεπώς θα πρέπει να επανεξεταστεί η αναγκαιότητα της Πρότασης Νόμου.nikos-vouli-w

Leave a Reply

Επιλογές