Δήλωση Νίκου Νικολαΐδη για τις δύο Προτάσεις Νόμου της ΕΔΕΚ που αφορούν τις εκποιήσεις και την αφερεγγυότητα

  1. Άρχισε σήμερα η συζήτηση των δύο Προτάσεων Νόμου της ΕΔΕΚ, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

«Ως αγοραία αξία του υποθηκευμένου ακινήτου για σκοπούς εκποίησης λαμβάνεται αυτή που το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα αποδέχθηκε κατά τη σύναψη της συμφωνίας του δανείου.

Σε περίπτωση όπου μετά την εκποίηση παραμένει υπόλοιπο χρέους, την ευθύνη κάλυψης αναλαμβάνει ο Πρωτοφειλέτης. Εάν βρίσκεται σε πτώχευση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, τότε το ποσό κατανέμεται ισόποσα σε όλους τους εγγυητές. Εάν εγγυητής έχει πτωχεύσει ή αποθάνει το μερίδιό του δεν μεταφέρεται στους υπόλοιπους».

  1. Να σας υπενθυμίσω ότι η ΕΔΕΚ ανακοίνωσε την κατάθεση των Προτάσεων Νόμου κατά την Ολομέλεια της Βουλής στις 18/4/2015 όταν συζητήθηκε το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Και υπήρξε δημόσια δέσμευση της πλειοψηφίας των κομμάτων να στηρίξουν τις προτάσεις αυτές.
  2. Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική τεκμηριωμένη διαφωνία με τις Προτάσεις Νόμου. Υπήρξε μια γενική θέση ότι η Τρόικα ενίσταται σε οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας των εκποιήσεων και του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Δεν μπορεί τη μιαν ημέρα ο Υπουργός Οικονομικών να μας λέει ότι σε μερικούς μήνες δεν θα χρειαζόμαστε πλέον την Τρόικα και την επόμενη ημέρα το Υπουργείο Οικονομικών να λέει ότι η Τρόικα μας απαγορεύει τη διαφοροποίηση των οποιονδήποτε νομοθεσιών.
  3. Θεωρούμε τη θέση αυτή ως εντελώς απαράδεκτη. Είναι δικαίωμα και καθήκον της Βουλής, εκεί όπου κρίνει ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον να νομοθετεί. Διαφορετικά ακυρώνει το ρόλο και την αποστολή της.
  4. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και θα περιμένουμε να δούμε επί της ουσίας τις οποιεσδήποτε ενστάσεις, αν υπάρχουν.

Λευκωσία

25.5.2015Real estate

Leave a Reply

Επιλογές