Δήλωση Νίκου Νικολαΐδη για τα κόμιστρα στα Μαθητικά Λεωφορεία

Για θέματα που έχουν ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις επιβάλλεται επαρκής διάλογος και διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Καλούμε το Υπουργείο να προχωρήσει σε ένα τέτοιο διάλογο.

Είναι λανθασμένη η απόφαση της Κυβέρνησης να εξοικονομήσει 10 εκατομμύρια ευρώ με την επιβολή κομίστρων στα μαθητικά λεωφορεία. Κάτι τέτοιο θα σκότωνε το θεσμό της δωρεάν μεταφοράς μαθητών.

Η δωρεάν μεταφορά μαθητών πρέπει να διαφυλαχθεί γιατί είναι ένα σημαντικό κοινωνικό μέτρο και γιατί είναι ένα βασικό εργαλείο προώθησης των δημόσιων συγκοινωνιών στον τόπο μας.

Η οποιαδήποτε στόχευση των κομίστρων θα πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και να μην πλήττει το θεσμό της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών.

Leave a Reply

Επιλογές