Ανακοίνωση Τύπου ΕΔΕΚ για το πλάνο αποκρατικοποιήσεων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χτες τον «οδικό χάρτη» για τις ιδιωτικοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών. Με την απόφαση της αυτή η Κυβέρνηση ουσιαστικά προχωρεί στη μεθόδευση της υλοποίησης μιας ήδη ειλημμένης και συμφωνημένης με την Τρόικα απόφασης. Η τελική απόφαση για αυτό το εθνικής σημασίας θέμα λήφθηκε χωρίς να προηγηθεί κανένας ουσιαστικός διάλογος με τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου.
Η κυβέρνηση όφειλε να παρουσιάσει στους πολίτες μια ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική μελέτη και αξιολόγηση όλων των πιθανών επιλογών για το μέλλον των ημικρατικών οργανισμών. Αντί αυτού, απλά ανακοίνωσε αποφάσεις και χρονοδιαγράμματα, πλαισιώνοντας τα με μια σειρά από γενικόλογους όρους και δικαιολογίες.
Το κύριο ερώτημα είναι κατά πόσον ημικρατικοί οργανισμοί που έχουν ρόλο σε οικονομικό, εθνικό και κοινωνικό επίπεδο θα πρέπει να παραμείνουν δημόσιοι οργανισμοί και κάτω από τον έλεγχο του κράτους ή θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν με μοναδικό στόχο την γρήγορη άντληση κεφαλαίων. Η κυβέρνηση δίνει την σαφή πλέον απάντηση της: αυτοί οι οργανισμοί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ιδιωτικοποιηθούν.
Η ΕΔΕΚ διαφωνεί με αυτή τη θέση γιατί θεωρούμε ότι η ιδιωτικοποίηση των οργανισμών αυτών δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Έχουμε ήδη καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για εκσυγχρονισμό αυτών των Ημικρατικών Οργανισμών που περιλαμβάνει και μερική μετοχοποίηση ορισμένων από αυτούς, με τη σαφή πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου και του ελέγχου να παραμένουν στο κράτος. Παράλληλα υποβάλαμε και μια σειρά από προτάσεις που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν το ποσό των 1.4 δις, κατά τρόπο που να μην επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Με την πρόταση μας ικανοποιούνται οι 4 στόχοι που το Μνημόνιο θέτει ως επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων των οργανισμών αυτών: βελτίωση της αποδοτικότητας τους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, εισροή κεφαλαίων και εξυπηρέτηση του χρέους. Η επιμονή της κυβέρνησης, παρ’ ολ’ αυτά, στις ιδιωτικοποιήσεις αποτελεί πολιτικό στόχο που δεν δικαιολογείται ούτε με οικονομικούς όρους ούτε στη βάση του δημόσιου συμφέροντος.
Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την πολιτική της θέση για ιδιωτικοποιήσεις των ημικρατικών αυτών οργανισμών, όπως ήταν και η προεκλογική δέσμευση του Προέδρου. Και μέσα από σοβαρή και τεκμηριωμένη μελέτη και επιχειρηματολογία να διεκδικήσει από την Τρόικα ότι οι δανειακές μας υποχρεώσεις μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς απαραίτητα την ιδιωτικοποίηση των σημαντικών αυτών ημικρατικών οργανισμών. Αυτό απαιτεί το καλό του τόπου και αυτό πρέπει να πράξει η κυβέρνηση. Διαφορετικά οι ευθύνες της θα είναι τεράστιες.

Leave a Reply

Επιλογές