Βουλευτική Περίοδος Ιούνιος 2011 – Ιούλιος 2013

Θέση αρχής για την ΕΔΕΚ η εξισορρόπηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις(0)

Από τον περασμένο Νοέμβριο που η Βουλή ψήφισε τις νομοθεσίες για τις εκποιήσεις, η ΕΔΕΚ τήρησε μια στάση αρχής. Την ίδια στάση τηρήσαμε και χτες. Ο βασικός νόμος για τις εκποιήσεις είναι ετεροβαρής εις βάρος των δανειοληπτών και αφήνει εκτεθειμένους τους ευάλωτους πολίτες απέναντι στις τράπεζες. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρξει ένα διορθωτικό νομοθετικό πλαίσιο […]

Τα 4 νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας. Δήλωση Νίκου Νικολαΐδη(0)

Συζητήθηκαν σήμερα στη Βουλή οι τελευταίες αλλαγές επί των 4 νομοσχεδίων του πλαισίου αφερεγγυότητας. Πέρα από την εκκρεμότητα της μη κατάθεσης του 5ου νομοσχεδίου, τα νομοσχέδια αυτά δεν μπορούν, στο στάδιο αυτό, να ψηφιστούν σε νόμους γιατί είναι ημιτελή εξαιτίας σημαντικών εκκρεμοτήτων: Αναφορικά με τους εγγυητές, εξακολουθεί να παραμένει η πλήρης ευθύνη τους, ανεξάρτητα από […]

Η Αναπομπή του περί Εκποιήσεων Νομοσχεδίου. Δήλωση Νίκου Νικολαΐδη.(0)

Ακόμα η Βουλή περιμένει το 5ο Νομοσχέδιο για την αφερεγγυότητα. Το πλαίσιο της αφερεγγυότητας ακόμα είναι ελλιπές, με ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αντί να επικεντρωθεί στο να ολοκληρώσει το πλαίσιο αφερεγγυότητας, προσπαθεί να μετατοπίσει τις ευθύνες  της στη Βουλή για την αναστολή του βασικού νόμου. Ο μόνος ορθός τρόπος […]

Πρόσφατα σχόλια