Βουλευτική Περίοδος Ιούνιος 2011 – Ιούλιος 2013

Ν.ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ: Η ΕΔΕΚ επιμένει σε ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο αφερεγγυότητας(0)

Το κυβερνητικό νομοσχέδιο, αντί να οδηγεί σε λογικές και δίκαιες αναδιαρθρώσεις των δανείων θα οδηγεί σε εκποιήσεις και πτωχεύσεις των πρωτοφειλετών. Ταυτόχρονα θα φορτώνει ό,τι βάρος απομένει από τους πρωτοφειλέτες στους εγγυητές οδηγώντας τους και αυτούς στην αφερεγγυότητα και στην πτώχευση.

Προτάσεις ΕΔΕΚ για προστασία πρωτοφειλετών, εγγυητών και μη βιώσιμων δανειοληπτών(0)

Η Κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο για το πλαίσιο αφερεγγυότητας έθεσε ως κύριο στόχο της να διασφαλίσει πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών. Τα δικαιώματα των πρωτοφειλετών και των εγγυητών πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, οι δε μη βιώσιμοι δανειολήπτες αγνοήθηκαν εντελώς. Σήμερα η ΕΔΕΚ καταθέτει τρεις προτάσεις που στοχεύουν να καταστήσουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας πιο δίκαιο  και […]

Δήλωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με το Φυσικό Αέριο(0)

Θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να επισημάνουμε την ανάγκη να προωθηθούν άμεσα μια σειρά από θέματα που είναι ανοικτά, όπως η οριστικοποίηση των απαραίτητων διακρατικών και εμπορικών συμφωνιών, η προώθηση των αναγκαίων ενεργειακών υποδομών, το Εθνικό Ταμείο Υδρογονανθράκων, η χρήση κυπριακού φ.α, για εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή κλπ

Πρόσφατα σχόλια